SWAMID workshops med focus på AL-processer

Målgrupp: Process- och teknikansvariga för identitetshanteringstjänsten på resp lärosäte

Syfte: Att praktiskt på plats stödja lärosätet med att uppnå tillitsprofilerna SWAMID AL1 och SWAMID AL2

Målsättningen är att efter workshopen ha klart en ansökan till SWAMID AL1 och/eller SWAMID AL2, alternativt en lista över vad som behövs på resp lärosäte för att få klart ansökan.

SWAMID har utökat de tre workshoptillfällena med ett fjärde med samma innehåll.

 

Datum:

 

Tid: Vi startar kl 10.00 dag 1 och avslutar kl 13.00 dag 2.

Material:

  • No labels