SWAMID Workshop 1 2017 - Hur får vi nya ADFS att fungera i SWAMID

Den 20 mars kommer SWAMID att arrangera en endagarsworkshop runt hur nya Active Directory Federation Services for Windows Server 2016, eller kort och gott ADFS4, fungerar inom den akademiska identitetsfederationen SWAMID.

Under många år har SWAMID haft ett väl utbyggt stöd för Shibboleth inom federationen och det har nu blivit dags att försöka skapa samma stöd för ADFS. I och med den senaste versionen av ADFS har det blivit möjligt att automatiskt hämta metadata på samma som i Shibboleth men det saknas fortfarande viktiga komponenter och dessa ska vi försöka hitta eller skapa tillsammans.

 

 

Målet med workshopen är att vi gemensamt ska ha påbörjat arbetet med att skapa ett väl fungerande stöd för ADFS inom federationen.

Målgruppen för workshopen är de tekniker på lärosätena, eller andra medlemsorganisationer, som nu eller i framtiden kommer att jobba med ADFS.

 

 

Välkomna!
  • No labels