Sunetdagarna våren 2018 - Högskolan i Gävle 16-19 april


SUNET inbjuder personal från SUNET-anslutna organisationer till Sunetdagarna, denna gång till Högskolan i Gävle.


Förutom SUSECs delprogram så är deltagandet kostnadsfritt för personer från SUNET-anslutna organisationer. Var och en betalar dock sina egna hotell- och resekostnader.

Tips: För att skriva ut denna sida: Hämta PDF

Schema

Måndag 16 aprilWorkshop M1: ATI
(Arbetsgruppen för Teknisk Integration) 

Lokal: 33:302 - flyttat till 32:108

Workshop M2
Lokal: 33:303

Workshop M3
Lokal: 33:202 (samt grupprum 51:217 och 51:223 på em)

Workshop M4
Lokal: 33:203

09:30->

Incheckning & fika

Gå in via entré Valhall, hus 41

Mindre rum för väskförvaring finns i sal 51:228

10:45-12:15
 • ATI Ladokintegrationer(Sessionen börjar efter lunch)

CampusLan och SOC

 • Keynotes om CampusLan-arbetet (NaaS) & SOC (Security Operations Center)
 • Vi skapar gemensam agenda för OpenSpace som börjar efter lunch

SWAMID

12:15-13:15

Lunch

Restaurang Campus, hus 91

13:15-14:45
 • ATI Fokusområde: Processautomation 


GRR Rapid Response

A tool for remote live forensics for incident response

Fredrik Pettai, SUNET

OpenSpace


1-3 sessioner

SWAMID

14:45-15:15Fika
15:15-17:00
 • ATI Fokusområde: Processautomation 

GRR Rapid Response
"Hands on"

Fredrik Pettai, SUNET

OpenSpace


1-3 sessioner

SWAMID

17:00Buffé-middag
Serveras på Restaurang Campus, hus 91 

Tisdag 17 april


Gemensamma sessioner G1

Lokal: hörsal Valhall 41:204

09:00-10:15

Välkommen till Gävle
Maria Häll, SUNET
Ylva Fältholm, Rektor HiG
Status SUNET
Information om Sunets tilläggstjänster, Ulrika Ringeborn (produktsamordnare)

Status Inkubator
Status ITCF

10:15-10:45Fika
10:45-12:00

Geospatial data och Augmented reality - Stefan Seipel, professor datavetenskap, Högskolan i Gävle
Kriskommunikation i skarpt läge - Marcus Hartmann, Teracom

12:00-13:00

Lunch

Restaurang Campus, hus 91


Workshop M1 (forts.)
Lokal: 33:304

Spår T1: Campus-LAN
Lokal: 41:204

Spår T2: Dataskyddsförordningen
Lokal: 33:202

Spår T3: Media & LMS/Lärplattform
Lokal: 23:213

13:00-14:30
 • ATI Fokusområde: Arkitekturarbete
 • Kort uppföljning från gårdagens open space
 • Martin Ericson presenterar nytt på CWNP utbildningsfronten.
 • Arbetsmöte om det senaste inom Dataskyddsförordningen, GDPR, Jesper Wokander MAH
 • Rundvandring och visning av HiG lokaler för distanslärande.
14:30-15:00Fika
15:00-17:00
 • ATI Fokusområde: Arkitekturarbete
 • Nytt XML-format i eduroam dB
 • EAP-TLS via CAT (Herr Nilsson+ Leif J)
 • Nytt från WiFi Alliance:
  • WPA3
  • 802.11ax
 • Arbetsmöte GDPR, forts

Remote: https://sunet.zoom.us/j/2018041718

 • Status Sunets Media och LMS tjänster (Kaltura, Zoom & Canvas)
 • "Hands on" och frågeställningar kring respektive tjänst. Sunets produktägare
19:00Sunet-middag
Gävle Konserthus
, Kungsbäcksvägen 22 

Onsdag 18 april


Spår O1
Lokal: 23:213

Spår O2
Lokal: 33:202

Spår O3
Lokal: 33:203

09:00-10:15

Media & LMS/Lärplattform Workshop
Remote: https://sunet.zoom.us/j/2018041718

 • Roadmap och presentationer Sunets Media & LMS tjänster (leverantörerna presenterar samt besvarar frågor)
  • Kaltura/SUNETPlay:
  • ZOOM/SUNET e-möte:
  • Instructure/CANVAS/SUNET LMS:

 • Sunets Media & LMS tjänster (Introduktion till Open Space)

Säkerhetsarbete

 • Lokalt säkerhetsarbete, Tony Gottfridsson HiG
 • Dataskyddsförordningen, GDPR Sammanfattning av lärdomar sedan senast, Jesper Wokander (för dem som inte var med på arbetsmötet på tisdagen)

På gång i sektorn

 • Rapport från Inkubators projekt Digital Tentamen II - Mats Brenner
 • Rapport från Inkubators projekt IAM del II - Fresia Perez
 • Rapport från Inkubators projekt Telefoni UC och samarbetslösningar för lärosäten - Arne Vedefors
10:15-10:45Fika
10:45-12:30
 • DDoS - best practices gällande visibilitet och mitigering med RTBH, BGP FlowSpec och aktiv tvätt, Jonas Krogell, Consulting Engineer, Arbor Networks
 • Inkubator Säkerhetsprojektet, uppdatering, Fredrik Rönnwall Chalmers
 • Rapport från Inkubators projekt e-Signering - Mats Törnblom
 • Ny behörighetshantering i antagningssystemet NyA - Reijo Soréus
 • Andra aktuella projekt i NyA - Reijo Soréus
 • Erfarenheter från Ladok3 införande på SU - Mats Törnblom
12:30-13:30

Lunch

Restaurang Campus, hus 91

13:30-15:00
 • Spåra DDoS, SUNET CERT, NUNOC, Chalmers, KTH
 • Paneldiskussion, vad ska du göra innan du drabbas av DDoS? SUNET CERT, NUNOC, Arbor Networks, KTH
15:00-15:30Fika
15:30-17:00
 • Särimner - Svenskt säkert CDN (Content Delivery Network), Fredrik Korsbäck SUNET
 • Phish a phisher, Fredrik Pettai SUNET

Spår O4 (start kl 16:15)

 • PGP-signering,
  SUNET CERT
 • Rapport från Sunets LMS-Ladok projekt - Fresia Perez
 • Demonstration av Digital Tentamen på HIG - Annika Eklund

  Avslut 16:30
18:30

Susec-middag
Sveriges Fängelsemuseum
, Hamiltongatan 1-3

Torsdag 19 april


Spår To1: Säkerhet

OBS! föranmälan krävs. ID-kontroll kommer att utföras
09:00-12:00 kräver medlemskap i SUSEC
13:00-15:30 endast för personer på SUNET CERT:s kontaktlista

Lokal: 33:202

09:00-10:15
 • Kort om nytt, SUNET CERT
 • SUNET CERT aktuellt säkerhetsläge
 • DDoS incidentrapport Chalmers och KTH
10:15-10:45Fika
10:45-12:00
 • IT-säkerhet vid utkontraktering av samhällsviktiga system - offshoring på köpet, David Heed
12:00-13:00

Lunch

Restaurang Campus, hus 91

13:00-14:00
 • CSIRT-möte,
  SUNET CERT
14:00-14:30Fika (grab-and-go för de som behöver åka) 
14:30-15:30
 • CSIRT-möte forts

Generell information

Anmälan

Anmälan sker med hjälp av detta formulär. Sista tid för anmälan är kl 17:00 den 9 april! 

 • No labels