Sunetdagarna hösten 2018 - Karlstads universitet 1-4 oktober

SUNET inbjuder personal från SUNET-anslutna organisationer till Sunetdagarna, denna gång till Karlstads universitet.

Förutom SUSECs delprogram så är deltagandet kostnadsfritt för personer från SUNET-anslutna organisationer. Var och en betalar dock sina egna hotell- och resekostnader.

Tips: I en mobiltelefon fungerar programmet bäst om du vrider telefonen till liggande.

Program

Måndag 1 oktWorkshop M1
Systemintegration
Lokal: 1B 309 Sjöström

Workshop M2
Campusnätverk
Lokal: 1B 364 Fröding

09:30->

Incheckning & fika
Plats: 1A 307 Transformum, Kau, i anslutning till konferenssalarna

10:45-12:00
 • ATI  Arbetsgruppen för teknisk integration - Nationellt nätverk för arkitektur och teknisk integration
 • Inledning
 • Diskussion om framtida fokus
 • På gång - En representant från varje lärosäte tar upp en viktig pågående fråga/aktivitet på lärosätet.

12:00-13:00

Lunch
Plats: 1A 307 Transformum, Kau, i anslutning till konferenssalarna

13:00-14:30

ATI (forts)

 • Fokusområde: Företeelser som kan förändra vår spelplan
  • AI - Försäkringskassan berättar om AI ur deras perspektiv
   – Andreas Henningsson, Leif Johansson
 • CNAAS (Campus Network As A Service),  statusupdatering
 • SUNET Object Storage:
  Fast, cheap, reliable. Pick three?

Per Nihlén, Leif Johansson och Safespring.


14:30-15:00Fika
Plats: 1A 307 Transformum, Kau, i anslutning till konferenssalarna
15:00-17:00

ATI (forts)

 • Fokusområde: Företeelser som kan förändra vår spelplan
  • eIDAS - Leif Johansson, Sunet
  • Blockchain - Mats Törnblom

Nytt på WLAN-fronten med Herr Nilsson och Martin Ericson

17:00Buffé-middag
Restaurang Solsta Inn, Kau, i anslutning till konferenssalarna

Tisdag 2 okt


Workshop M1 (forts) Systemintegration
Lokal1B 309 Sjöström

Workshop T1: Säkerhet
Lokal: 1B 364 Fröding

Spår T2: Multifaktorinloggning i SWAMID
Lokal: 1D 222

09:00-10:15

ATI (forts)

 • Arkitekturarbete - Varför ska vi ha det och hur kan vi jobba med det?

GDPR föreläsning och workshop

 • Föreläsning: GDPR – Rules, Common Mistakes and Challenges”, Professor Simone Fischer-Hübner, Kau
  The EU General Data Protection Regulation (GDPR) received much attention after it entered into force in May 2018. This presentation will briefly present basic rules and changes that the GDPR introduced. Then, it will discuss ways how to enforce these rules and common mistakes that are done in enforcing the GDPR or with other routines or common practices at organizations/Universities that are not in compliance with the GDPR. Finally open privacy challenges that are not clearly addressed by the GDPR are discussed.
 • Workshop: Kau har under VT2018 hållit fem mycket uppskattade, avancerade kurser i GDPR. Vi har bjudit in några av lärarna från kurserna. Ta tillfället att diskutera aktuella ärenden med Sveriges främsta experter inom GDPR. Frågor kan skickas i förväg till: Niklas Nikitin

Deltagande lärare är Professor Simone Fischer-Hübner, och Docent Lothar Fritsch, Kau


 • Hur fungerar multifaktorinloggning i SWAMID?
 • Fallstudier om hur man kan lösa multifaktorinloggning vid sin organisations identitetsutgivare
 • Diskussioner runt användning av multifaktorinloggning i SWAMID10:15-10:45Fika
Plats: 1A 307 Transformum, Kau, i anslutning till konferenssalarna

10:45-12:00

ATI (forts)

 • Arkitekturarbete - Varför ska vi ha det och hur kan vi jobba med det?

Security Operations Center (SOC).

Passet riktar sig mot er som är intresserade av vad en SOC kan erbjuda. Diskutera verktyg, tekniker, data, behov och förväntningar.

David Heed, SUNET

 • SWAMID multifaktorinloggning (forts).
12:00-13:00

Lunch
Plats: 1A 307 Transformum, Kau, i anslutning till konferenssalarna


Gemensamma sessioner G1

Lokal: 1A 305 Lagerlöf

13:00-14.30

Välkommen till Karlstad
Maria Häll, Sunet
Thomas Blom, Prorektor Karlstads universitet

Nytt inom Sunet inkl GDPR
Pål Axelsson, Leif Johansson - SUNET

Nytt inom ITCF ev inkl Inkubator
Johan Johansson, ITCF

Security Operations Center, SOC
David Heed, SUNET

14:30-15:00

Fika
Plats: 1A 307 Transformum, Kau, i anslutning till konferenssalarna

15:00-17:00

Fusk i högskolesektorn - Erik Johansson, UHR

Särimner; Informationsspridning vid extrema händelser - Patrik Fältström, Teknik- och säkerhetsskyddschef, Netnod

Bäddat för test av mobilt bredband, från 3G till 5G - Stefan Alfredsson, Karlstads universitet

19:00Sunet-middag
Plats: Restaurang Karlstad Congress Culture Centre (CCC), Karlstads centrum 

Onsdag 3 okt


Spår O1
Säkerhet
Lokal: 1A 305 Lagerlöf

Spår O2
På gång i sektorn
Lokal: 1B 364 Fröding

Spår O3
Utbildning och samarbete (även ITHU)
Lokal: 1B 309 Sjöström


09:00-10:15
 • Inledning, Anne-Marie Achrenius
 • Lokala säkerhetsarbetet på Kau - Nicklas Lundqvist, Kau
 • Blockkedjor utan hype, från en akademikers perspektiv, Tobias Pulls, Kau
  Att använda blockkedjor för att lösa världsproblem har på senaste tiden varit lika hett som molnlösningar var för ungefär tio år sedan. Vi kommer prata om blockkedjor från ett akademiskt perspektiv, några stundtals roliga exempel från projekt som använder blockkedjor, och några av de utmaningar som finns kring att använda blockkedjor idag.


 • Rapport från Inkubators projekt Digital Tentamen, Mats Brenner
 • Rapport från Inkubators projekt IAM II - Identitet och behörighetshantering, Fresia Pérez, SUNET 
 • E-signering av examensbevis på GU, Ola Ljungkrona
 • Sunets produktägare inom området Utbildning och samarbete hälsar välkomna
 • Främja samarbete i nätverk - Lars Svensson, Professor, Work Integrated Learning, Högskolan Väst inställd pga sjukdom
 • Utveckla för användarens behov - Hur Karlstads universitet använder tjänstedesign för att identifiera och lösa problem som utgår från användarnas behov - Claes Asker, IT strateg, Karlstads universitet


10:15-10:45Fika
Plats: 1A 307 Transformum, Kau, i anslutning till konferenssalarnaSpår O3
Utbildning och samarbete (även ITHU)
Lokal: 1B309, 1D222 och 1D226
Spår O4
Aktuellt inom identitetshantering
Lokal: 1A 305- Lagerlöf
10:45-12:00


Detta pass samkörs med spår O4
--------->

OBS! Anmäl dig även till O4 om du vill vara med på det passet (behövs för lokalplaneringen).

 • På gång i UHR, Reijo Soréus, Håkan Fransson
 • Rapport från Inkubators projekt e-signering, Mats Törnblom

Leverantörspresentationer med tid för frågor och feedback

I varje lärosal presenterar leverantörerna några highlights både kl 10:45 och kl 11:25. Ni väljer vilken leverantör ni vill ställa era frågor till i anslutning till presentationerna. Ni har sedan möjlighet att byta till annat rum för att träffa leverantörerna där..

Lokal: 1D 222

Nordunet /
Kaltura

Sunet play

Nordunet/
ZOOM (Remote)
Sunet e-möten


Lokal: 1D 226

Instructure - Canvas

Sunet LMS

Lokal: 1B 309

Planview

Projektverktyget
project place

Artisan (remote)

Sunet Survey
Enkätverktyg

 • Datainspektionen har utövat tillsyn mot Nais. Vad innebär detta för lärosätena som använder Nais?
 • Varför behöver vi SWAMIDs tillitsprofiler? Är de bara jobbiga eller ger de någon nytta också?
 • Hur kan ett lärosäte dra nytta av Sunets identitetstjänster?Lunch
Plats: 1A 307 Transformum, Kau, i anslutning till konferenssalarna

13:00-14:30

Om den stora krisen kommer, Lars Wilderäng, författare och samhällsdebattör.

Hur kan universiteten och samhället och dess IT-resurser drabbas vid en omfattande kris? Vad är hoten? Hur kan vi förbereda oss för en stor samhällskris eller rent av krigssituation? Föreläsning av Lars Wilderäng, fd IT-konsult, men numera bästsäljande thrillerförfattare och samhällsdebattör. • Rapport från Ladok-LMS projektet, Fresia Pérez, SUNET
 • På gång i Ladokkonsortiet, Mauritz Danielsson och Staffan Ekstedt
 • Erfarenheter från Ladok3 införande på LU, Karim Andersson

Open space: 1D 222 och 1D 226

 • Utbildningsstödjande tjänster i samarbete: Lärplattform, Mediatjänst, E-mötestjänst, Enkätverktyg, Planeringsverktyg och Molnlagring.

Innehållet för Open space har ni själva formulerat vid en för-konferens i Zoom den 12 september.

Så här ser agendan ut just nu - placera er gärna redan i förväg .

På en efter-konferens i ZOOM den 5 oktober kl 13 tar vi en genomgång i plenum.


14:30-15:00Fika
(inkl pass O5: PGP-signering - SUNET CERT. Du kan läsa om hur det går till här: PGP-signering)
Plats: 1A 307 Transformum, Kau, i anslutning till konferenssalarna
15:00-16:30
 • Multifaktorautentisering - Infrastruktur - Pål Axelsson och Björn Matssson
 • Teamnycklar PGP , hur fungerar det? - SUNET CERT
 • TLS 1.3 och Certificate Transparency, Rasmus Dalberg Kau
  TLS, också känt som S:et i HTTPS, är webbens defakto protokoll för att upprätta säkra klient-server anslutningar. Vi kommer att gå igenom två av de senaste förändringarna i HTTPS-landskapet, nämligen vad som är nytt i TLS 1.3 och hur Certificate Transparency (CT) gör protokollet mer robust.
 • Införande av Digital Tentamen på Kau, Lisa Söderstedt och Linn Askeröd
 • 15:30 Avslutning

Återsamling i 1D 222

 • Samarbete mellan lärosäten: utvärdera tredjepartstjänster/digitala verktyg. Varför och på vilket sätt? Niklas Brinkfeldt, Högskolan Dalarna samt Minette Henriksson, Sunet

 • 15:30 Avslutning

16:40

SUSEC årsmöte
18:30

Susec-middag
Plats: Lerinmuséet och Brasserie Winn Karlstads centrum
Torsdag 4 okt


Spår To1:
SÄKERHET

OBS! föranmälan krävs. ID-kontroll kommer att utföras
09:00-12:00 kräver medlemskap i SUSEC
13:00-> endast för personer på SUNET CERT:s kontaktlista

Lokal: 1B 364 Fröding

09:00-10:15

Kort om nytt:

 • SUNET CERT rapport
 • Incidentrapport Zombie, Johannes Hassmund LiU

New Generation Firewalls, Oscar Ruckle, Fortinet

10:15-10:45Fika
Plats: 1A 307 Transformum, Kau, i anslutning till konferenssalarna
10:45-12:00

Trafikanalys och Tor, Tobias Pulls Kau

Tor är världens största anonymitetsnätverk med många ögon på sig. Jag
kommer presentera hur Tor-trafik kan analyseras av olika aktörer utifrån
erfarenheter från forskning på KAU kring bland annat den Kinesiska
brandväggen och hur Tor hanterar DNS.

12:00-13:00

Lunch
Restaurang Solsta Inn, Kau, i närheten av konferenssalarna

13:00-14:00CSIRT-möte - SUNET CERT

Generell information

Anmälan

Anmälan sker på denna länk.  Sista tid för anmälan är kl 17:00 den 24 september l! 

 • No labels