Roadmap

Roadmap for Sunet CNaaS (Swedish)


Här ser du Sunets planerade roadmap för tjänsten Campusnät

BeskrivningVarförStatus

Upphandling av brandvägg samt implementering av brandväggen i CNaaS

Brandväggsfunktionalitet har efterfrågats av kunder

Upphandling klar 2022, implementering kommer pågå 2022-2023

Ny upphandling av hårdvara

Nuvarande upphandling löper ut hösten 2023

Ska vara klart 2023

UtbildningVi ska hålla utbildning av utrustning med fokus på CNaaS-lösningenKlart 2022  • No labels