QA for SWAMID SAML WebSSO

SWAMIDs testfederation avvecklas!

SWAMIDs testfederation kommer att stängas av halvårsskiftet 2024. Registreringar i SWAMIDs testfederation är inte längre tillåtna!


QA-miljön för SWAMID är avsedd för att funktionstesta vid nyinstallation federativ anslutning till identitetsfederationen SWAMID men också för SWAMID-anslutna entiteters QA-miljöer . Vid registrering av en entitet i metadataverktyget för QA görs samma tekniska kontroller som vid registrering i SWAMIDs produktionsfederation.

Adresser till verktyg i SWAMIDs QA-miljö:


Personuppgifter och applikationsdata

SWAMID avråder kraftigt från att system med riktiga personuppgifter och applikationsdata registreras i QA-miljön om inte andra försiktighetsåtgärder ar implementerade för att se till att uppgifterna inte kommer i orätta händer.


SWAMIDs alla instruktioner för både identitetsutfärdare och tjänster går att använda men ni behöver byta aktuella URLar enligt ovan i konfigurationsfilerna.


  • No labels