Workshop 1 2013 Wide open spaces

Välkomna till SWAMID Wide open spaces!

När, var, hur?

Datum: 4-5 mars
Tid: Start 10.00, avslut ca 16.00
Plats: Handelshögskolan, Stockholm: Karta samt hhs.se

Lokal: Sal 542

Anmälan: https://foodl.org/foodle/SWAMID-WS-4-5-Mars-registrering-5114d

Program dag 1

10.00-12.00 Pass 1 sal 542

- Välkomna och presentation av Workshopen

Middagsval: http://www.cuminclub.se/menus/stark-ratter/ - uppdatera http://piratepad.net/ws2013-mat

- Förtroende för identiteter inom SWAMID - ny förtroendeprofil på G!
Vad krävs för att SWAMID ska kunna användas för "viktigare" tjänster än idag (tex betalningar). Vad behöver vi på mitt lärosäte göra för att en tjänst som använder SWAMID skall kunna lita på att vi har koll på användarens identitet? SWAMID jobbar med förtroendeprofiler för att underlätta detta.

- Vad är StudentIdPn, bakgrund och kort status

- Avveckling SWAMID 1.0

- Introduktion till Open Space och uppsättning
https://en.wikipedia.org/wiki/Open-space_technology

12.00-13.00 Lunch - terassrummet

13.00-14.15 Open Space pass 1 - Sal 138 - Klustring av SP/IdP

13.00-14.15 Open Space pass 1 - Sal 348 - ADFS

14.15-14.45 Frukt o Te - vid sal 138

14.45-16.00 Open Space pass 2 - Sal 348

14.45-16.00 Open Space pass 2 - Sal 138 - OAuth

16.00-16.30 Avslutande diskussion dag Sal 138

19.00-?? Gemensam middag på kvällen

Indiskt på Cummin Club - http://www.cuminclub.se/

Program dag 2

9.00-9.15 Välkommen dag 2 Sal 542

9.15-10.30 Open Space pass 3 - Sal 542 - Identifiering av utländska och distansstudenter

9.15-10.30 Open Space pass 3 - Sal 342

10.30-11.00 Frukt o Te - Sal 542

11.00-12.15 Open Space pass 4 - Sal 542 - Kontohantering och SAML och eduroam - säkerhetsaspekter

11.00-12.15 Open Space pass 4 - Sal 342

12.15-13.45 Lunch - terassrummet - Keynote

Maria Häll, SUNETs nya föreståndare, presenterar sig och berättar om hur hon ser på SUNET och framtiden.

13.45-15.00 Open space pass 5 och avslutning - Sal 542

Roland Hedberg sammanfattar och avslutar

  • No labels