Workshop 3 2013

När, var, hur?

Datum: 10-11 December
Tid: Start 10.00, avslut ca 16.00
Plats: Göteborg, Pedagogen, Sal AK 2140 - Hus A, ned en trappa, sväng till höger.

 

Anmälan


Program dag 1

10.00-12.00 Pass 1 inkl. té o kaffe

 • Inledning, mål och syfte med SWAMID, workshopen mm. Valter 20 min
 • flog.sunet.se - nyttan med f-ticks, Valter 10 min
 • Status på EID 2.0, Valter, 10 min
 • Interfederation genom eduGAIN - vad, hur och varför, Valter, 10 min
 • Internationella samarbeten - Hans/Roland 10 min
 • ADFS - adfstoolkit.org - Leif 10 min
 • Slutrapport SWAMID 1.0 avveckling och frågor. Fredrik 10 min
 • wiki.swamid.se - reviderad struktur. Pål 10 min
 • Ny DS i produktion, Roland 10 min
 • Testverktyget för entitetskategorier, Roland 10 min
 • Ny sida som kan ersätta sp.swamid.se och sp-test.swamid.se, Roland, 10 min
 • Sammanfattning, Valter 10 min

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Sal BE 026, Hus B.
Pass 2 Ny obligatorisk basnivå för SWAMID - SWAMID Assurance Level 1 (AL1) Del 1 - Pål/Valter

14.00-14.30 Fika och frukt

14.30-15.20 Pass 3 Ny obligatorisk basnivå för SWAMID - SWAMID Assurance Level 1 (AL1) Del 2 - Pål/Valter

 • SWAMID AL1 innehåller högre ställda krav.
 • Diskussion / Övrigt

15.20-15.30 Bensträckare

15.30-17.00 Pass 4 eduID - hur nyttjar vi eduID? - Valter

 • Snabb, säker och effektiv kommunikation med våra studenter genom mina meddelanden
 • Komplettera NyA IdP med eduID
 • Kort genomgång av uppsättning och struktur
 • Vilka tjänster kan använda eduID?
 • Demonstration
 • Erfarenheter ur piloten till dags dato
 • Framtida utveckling (AD/eduroam/2-faktor/grupphantering)
 • Frågor / tankar / övrigt
 • Allmän genomgång av den nya obligatoriska basnivån för SWAMID.

19.00-? Gemensam middag på kvällen
Anmälan på: http://piratepad.net/rMYRDILep2 

Program dag 2

09.00-10.00 Pass 1, Sal BE 026 (entréplan hus B) (OBS, Ändrat till större sal!)

 • Reflektion dag 1, Valter, 10 min
 • Inför Open space, förslag, röstning. Roland

10.00-10.30 Fika och frukt

10.30-11.30 Pass 2, Grupprum B1 107 samt Grupprum B2 207

 •  Open Space 1  BE107:HA IdP? (Ej terracotta)  B207:Acceptansmodul (SHIB), SAML+UMA (RH) PUL

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.30 Pass 3

 • Open Space 2 BE107: IDP&SP Monitorering/testning BE207: Uppgradering SHIB IDP, Attributfilter, entitetskategorier

13.30-14.30 Pass 4

 • Sammanfattning av workshopen/Open Space, frågor och diskussion

14.30-?? Fika och hangout med SWAMID Operations

 

Välkomna!

 • No labels