Info-utskick 2021-05-05


Hej!

Sunetdagarna är över för denna gång och vi vill tacka alla som har deltagit. En kort sammanfattning av Sunetdagarna och information om höstens evenemang finns under "Övrig info".

I månadens info-utskick har vi fått tillökning i Sunets tjänster - Sunet Drive finns nu att avropa. Läs mer om detta under "Molnbaserade tjänster".


Mvh Maria Häll


Aktuellt inom Sunets tjänster

Samarbete

Digital tentamen

Mer utförlig information om Sunets nya tjänst Digital tentamen finns nu på Sunets wiki, se Tjänstebeskrivning

Välkommen att gå med i nätverket för Digital tentamen som återfinns på https://forum.sunet.se/s/digital-tentamen.

Har ni frågor, kontakta Linda Jerdenius, linda.jerdenius@sunet.se.

Sunet Enkätverktyg

Nya versionen av Sunet Enkätverktyg med LTI-koppling mot Canvas är i drift och har presenterats på Sunetdagarna. Uppgraderingen till den nya versionen Sunet Enkätverktyg är igång, några lärosäten är redan klara varav en del har aktiverat nya LTI-kopplingen. Samtliga organisationers instanser planeras att vara uppgraderade i slutet av september. Här finns mer information: Aktuellt om Sunet Survey.

Har ni frågor, kontakta Magnus Hovde, Magnus.Hovde@sunet.se.

Sunet LMS

Sunet Forum har ersatt Slack

Efter en lyckad testperiod har vi gått över till Sunet Forum som kommunikationskanal för SALSA-nätverket. Vi stänger vår tidigare plattform Slack den 17 maj.

KronoX

Högskolan Väst har visat sin integration av sitt schema/lokalbokningssystem KronoX. Integrationen liknar TimeEdit-integrationen. 

Arkivering

Arbetet med arkiveringsfrågorna fortsätter där två undergrupper är bildade:

   Metadata - gruppen undersöker vilken metadata som finns tillgänglig i olika filtyper i Canvas.

   Integrationer - gruppen diskuterar tekniska möjligheter för att få ut olika typer av filer för arkivering utanför Canvas.

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se.

Sunet Projektverktyg

Tjänsten är under avveckling och kommer att avslutas som Sunet-tjänst från och med 2021-12-31.

Nytt är att leverantören Planview nu har tagit fram ett erbjudande för de organisationer som önskar teckna ett separat avtal efter årskiftet. Information och om avvecklingsprocessen återfinns här.

Har ni frågor, kontakta Valter Nordh, valter@sunet.se.


Identifiering

SWAMID

National Institute of Health (NIH) i USA håller på att standardisera hur användare (inklusive oss från SWAMID) kommer åt deras olika tjänster. I framtiden kommer alla tjänster att använda federativ inloggning på det sätt som vi är vana vid inom SWAMID. Från och med juni kommer man enbart att kunna logga in till en av NIHs mest använda tjänster, bibliotekstjänsten PubMed som är ett system för att fritt söka och hämta artiklar och publikationer för biomedicin och life science, genom identitetsutfärdare (IdP) i SWAMID. NIHs nya (högre) krav på inloggning är ett exempel på en trend vi börjar se inom infrastrukturerna för forskning generellt, med högre krav på IdP:erna runt vilka användare/roller som kommer åt forskningsdata och får använda forskningsresurser. SWAMID stöttar arbetet genom informationsspridning inom SWAMIDs forum och genom att anordna webbinarier och workshops då detta kommer att vara viktigt för SWAMIDs användare.

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se.


Molnbaserade tjänster

Sunet Drive

Nu finns Sunet Drive som tjänst hos Sunet. Tjänsten finns beskriven på sunet.se/services/molnbaserade-tjanster/sunet-drive. Kontakta Anders eller Richard om ni är intresserade av att veta mer (avtal, priser etc.)

Det finns möjlighet att prova funktionaliteten i förväg via en pilot-instans av Sunet Drive på https://pilot.drive.sunet.sePilot-instansen är för organisationer som vill provköra tjänsten eller testa ny funktionalitet.

Har ni frågor, kontakta Richard Freitag, freitag@sunet.se och Anders Nilsson, anders@sunet.se.


Säkerhet

eduSign

eduSign forum har skapats under https://forum.sunet.se/s/edusign/ där avtalskunder kan diskutera och utbyta erfarenheter med varandra. Forumet är öppet för kontaktpersoner för eduSign på respektive organisation.

Har ni frågor, kontakta Fresia Pérez, fresia@sunet.se.Aktuellt från pågående projekt

LMS-adapter

Projektet för att att fram en ny LMS-adapter är klart, alla lärosäten som använde den gamla adaptern har migrerats över till den nya adaptern.
Slutrapport och projektdokumentation finns här.

Har ni frågor, kontakta projektledare Ulrik Sandgren, ulrik.sandgren@umu.se.

Textmatchningssystem (plagiatkontroll)

Den 29 mars fattade Vetenskapsrådet tilldelningsbeslut i upphandlingen gällande Textmatchningssystem. En av leverantörerna har lämnat in begäran om överprövning. Arbetet i upphandlingen har pausats i avvaktan på dom i Förvaltningsrätten. För information om Förvaltningsrätten i Stockholms genomsnittliga handläggningstider gällande mål om offentlig upphandling, se här.

Har ni frågor, kontakta projektledare Janna Ljung, janna@sunet.se.

MyAcademicID och EDSSI

Två webbinarium om MyAcademicID och EDSSI har genomförts, ett med fokus på verksamhetens behov och ett med fokus på tekniken. Utkast till lösningsförslag till lärosätena har tagits fram i samarbete med SWAMID och kommer att presenteras för och diskuteras med UHR och Ladok.

Har ni frågor, kontakta projektledare Fresia Pérez, fresia@sunet.se.Övrig info

Certifikatshantering - ett ställningstagande från GÉANT

I stort sett alla webbplatser använder idag certifikat för att öka säkerheten (https). Sunet erbjuder idag certifikat inom tjänsten TCS Certifikat. Regelverken för hur och vem som utfärdar certifikat kontrolleras av ett CA/Browser-forum. GÉANT ser med oro på att ett forumet är utom europeiskt inflytande och tar mindre hänsyn till de behov och utmaningar som forsknings- och utbildningssektorn har. GÉANTs uttalande finns publicerat här. Sunet hoppas att det på sikt kan leda till en diskussion kring hur vår sektors behov kan tas tillvara.

Sunetdagarna

Tack till alla som deltagit på vårens Sunetdagar. Programmet bestod denna gång av 26 pass, vilket motsvarade ca 50 timmar av innehåll. Vi ser att deltagandet har varit stort överlag och känner oss glada över att Sunetdagarna i digital form gör det enklare för många att delta. För en del av passen finns presentationerna publicerade, du kan hitta dem i programmet här.

I höst kommer Sunetdagarna arrangeras digitalt mellan den 12-28 oktober. Upplägget kommer se ut i princip som nu under våren, med flertalet kortare pass under tre veckor. Hoppas vi "ses" då!
  • No labels