Webinar 20 januari - SWAMIDs nya metadataverktyg, vad innebär det för mig?


Syfte

Sedan SWAMID startade för runt 15 år sedan har alla som vill registrera eller ändra en entitet (IdP eller SP) i SWAMID behövt skicka ett e-post till SWAMID Operations innehållande bl.a. metadata. Denna modell för att hantera metadata har fungerat väl men allt eftersom kraven på metadatainnehåll har ökat har detta ofta inneburit att metadatainnehållet behöver kompletteras en eller flera gånger innan det kan publiceras.

SWAMID Operations har nu tagit fram ett nytt verktyg där registrering och uppdatering av metadata som ska var registrerat i SWAMID sker. Verktyget är inte helt automatiserat utan den som vill lägga till eller uppdatera metadata läser in aktuell metadata i verktyget, kompletterar med mer information och får hjälp med att se till så att metadata är korrekt. När metadatat är korrekt väljer den som har jobbat med metadatat att skicka in det till SWAMID Operations för en sista kontroll innan publicering.

Metadataverktyget använder SWAMIDs nya teknologiprofil för SAML WebSSO som mall när en entitet läggs in eller uppdateras. Under 2022 kommer alla som har entiteter registrerade i SWAMID behöva gå in och verifiera och eventuellt uppdatera metadata för dessa. De entiteter som har fel kvar vid årsskiftet 2022/23 kommer att avregistreras från SWAMID.

MålgruppWebinariet riktar sig till er som har identitetutgivare (IdP) eller tjänster (SP) registrerade i SWAMID.
Datum & tidTorsdagen den 20 januari kl. 10:00-11:00
PresentatörerBjörn Mattsson
MaterialNytt metadataverktyg 2022-01-20
  • No labels