MISP (Malware Information Sharing Platform)

MISP är en plattform för att dela säkerhetsrelaterad information (så som t.ex. IOCer) på ett strukturerar sätt. Det förenklar import & export av datat, som i sin tur underlättar automation baserat på datat.

SUNET har en MISP-instans under som ligger under SUNET CERT, som alla SUNET-anslutna organisationen kan få access till samt ansluta sin lokala MISP-instans samt.

Kontakta Fredrik Pettai, pettai@sunet.se

  • No labels