SWAMID Policyöversyn 2020 - Community Consensus Process 1

SWAMIDs policyramverk genomgår den tredje större översynen sedan SWAMID första policy skrevs 2006. Målet med denna översyn är primärt att förtydliga, förenkla och sist men inte minst öppna upp för fler inloggningsmetoder än lösenord. Policyöversynens grundförutsättning är att ingen som idag är godkänd enligt nuvarande tillitsramverk inkl. tillitsprofiler behöver gå igenom ny godkännandeprocess förutom för den nya tillitsprofilen SWAMID AL3.

Onsdagen den 15 april och Tisdagen den 21 april genomförs två zoommöten för att diskutera förändringarna. För mer information se "SWAMID Policyöversyn 2020 - Community Consensus Process 1 - 2020-04-07 – 2020-05-15".

  • No labels