Nyckelrullning 2016 - ADFS med SWAMID importskript

 

Det är enkelt att ändra metadataflöde i i importskriptet för ADFS. Det enda du behöver göra är att ändra vilken metadatafil som används i skriptfilen New-RelyingPartyFromMetadata.ps1. Signeringen av metadatafilen kontrolleras inte av importskriptet.

 1. Ändra vilket metadataflöde som ska laddas hem från SWAMID i skriptfilen New-RelyingPartyFromMetadata.ps1, $Metadata = Invoke-WebRequest http://md.swamid.se/md/[ny-metadatafil]
 2. Kör importskriptet för att kontrollera att allt fungerar som det ska.

 

Ändring i New-RelyingPartyFromMetadata.ps1
...
if ($MetadataXML -eq $null)
{
  
  try
  {
    Write-VerboseLiULog "Downloading Metadata from SWAMID..." -EntryType Information
    $Metadata = Invoke-WebRequest http://mds.swamid.se/md/swamid-2.0.xml
    Write-VerboseLiULog "Successfully downloaded Metadata from SWAMID!" -EntryType Information
  }
...
 • No labels