Nyckelrullning 2016 - Nyckelceremoni

 1. Installation (dagen innan)
 2. Rigga (start 8:00)
  1. Koppla in kortäsare och RNG i APUn
  2. Koppla in konsolsladd till splitter. 
  3. Koppla splitter till skrivare
  4. Koppla splitter till laptop via USB-serie-adapter
  5. Installera terminalemulator på laptop
  6. Anslut laptop till Adobe Connect och initiera skärmdelning av terminalemulatorn
  7. Verifiera att skärmdelning och inspelning funkar
  8. Boota APUn
 3. Utrustning
  1. 6 nyckelkort och förse med klistermärken.
  2. 3 USB minnen (2 för kopia på den privata nyckeln, 1 för överföring av certifikatet)
  3. Ta fram 9 tamperpåsar:
   1. 6 påsar till nyckelkort
   2. 2 påsar till USB-minnen
   3. 1 påse till APUn
  4. Pärm med loggen för APUn
  5. swamid scriptet hämtat från https://github.com/SUNET/keykeeper
 4. Nyckelgenerering (startar 10:00)
  1. Boota APUn
  2. Kontrollera slumptalsgeneratorn

   # swamid ent
  3. Starta nyckelgenereringsprocessen

   # swamid new
  4. Under genereringen kommer scriptet fråga efter 6 nyckelkort. Mata in ett kort i taget (vid prompt)
  5. Scriptet visar fingerprint på publika nyckeln. Alla som vill tar en bild.
  6. Scriptet testar nyckelkorten - välj ut 3 slumpmässiga kort
  7. Scriptet dekrypterar den privata nyckeln och startar ett under-skal. Verifiera den privata nyckeln genom att köra följande två kommandon och verifiera okulärt att output matchar.

   # swamid verify
  8. Lägg varje kort i en plastpåse som förseglas. Varje påses serienummer noteras i loggen. Påsarna delas ut till följande personer: Leif, Valter, Pål, Björn, Fredrik, Eskil.
  9. Boota om APUn
  10. Nyckelgenereringen är avslutad
 5. Backup
  1. Boota APUn
  2. Starta backup-processen:

   # swamid backup

   Scriptet promptar efter ett USB minne. Kör backup 2 ggr. När backup är klar, läggs varje USB-minne i var sin påse som förseglas. Påsarna placeras i kassaskåpen på Nordunet, Kastrup (KAS) och hos SUNET på Tulegatan (TUG). Påsarnas serienummer noteras i loggen.

 6. Export
  1. Starta export-processen:

   # swamid export

   Scriptet kommer att prompta efter ett USB minne. När exporten är klar verifieras innehållet på USB-minnet på valfri laptop varifrån den publika nyckeln läggs upp på mds.swamid.se tillsammans med information om den nya nyckelns fingerprint.

 7. Avslut
  1. Gör shutdown på APUn
  2. Lägg APUn i en påse som förselgas och placeras i kassaskåpet på TUG. Notera påsens serienummer i loggen.

Inspelning av nyckelceremonin

Resultat

nyckelgenerering-logg.txt

Det nya certifikatet:

 • SHA256 fingerprint: A6:78:5A:37:C9:C9:0C:25:AD:5F:1F:69:22:EF:76:7B:C9:78:67:67:3A:AF:4F:8B:EA:A1:A7:6D:A3:A8:E5:85
 • Subject: C=SE, ST=Stockholm, L=Stockholm, O=SUNET, OU=SWAMID, CN=SWAMID metadata signer v2.0
 • Expire: Dec  6 09:28:20 2036 GMT
 • md-signer2.crt, https://mds.swamid.se/md-signer2.crt


 • No labels