UHR NyA-webben

Behörighetstilldelning till NyA-webben använde sig tidigare av entitlements som ett attribut vid inloggning från identitetsutfärdaren. Denna lösning är på väg att fasas ut till förmån för en NyA-intern auktorisation.

Se UHR:s informationssida om detta för mer information: NyA för IT-avdelningen