Info-utskick 170616

Hej kontaktpersoner

För att hålla er uppdaterade så kommer vi hädanefter att med jämna mellanrum återkomma till er med aktuell information om vad som är på gång inom Sunet. Nästa info-utskick kommer efter semestertiderna.

Detta utskick är utöver de andra utskick rörande specifika frågor som ni brukar få.

Ha en underbar sommar alla! Vi hörs och ses! :-)

/Maria

föreståndare Sunet

Protokoll till senaste möte med Sunets beslutande kommitté

Här finns protokollet: https://www.sunet.se/wp-content/uploads/2015/05/2017-05-17-Protokoll-Kommittemote.pdf

eduID

eduID arbetar med att lägga till en fysisk legitimeringsprocess vid sidan om de befintliga processerna som redan finns (folkbokföringsadress och via registrerad mobiltelefon). Den fysiska legitimeringsprocessen lanseras efter sommaren. Genom att visa upp en legitimation vid ett ATG-ombud uppnår man därmed SWAMID AL2 nivå på kontot.

Arbetet med ATG-ombuden genomförs tillsammans med Verisec som nyligen släppt en pressrelease om detta (pressreleasen skall läsas med en nypa salt):
https://www.verisec.com/sv/2017/06/09/sunet-valjer-freja-eid-sveriges-studenter/

Ang eduID och antagning.se - Sunet och UHR för fortsatta diskussioner om hur integrering av eduID kan göras i antagning.se - speciellt i ljuset av NyA IdPn som UHR driver. Vi återkommer efter sommaren i frågan.

SWAMID

SWAMID talar ofta om att det i vissa tjänster är viktigare än i andra att veta exakt vem som loggar in i tjänsten. Detta blir ännu viktigare i framtiden med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som införs i svensk lagstiftning under maj 2018. I många tjänster räcker det med att veta att det sannolikt är en person från en viss organisation som har loggat in (motsvarar tillitsprofilen SWAMID AL1) men i de system där personuppgifter behandlas som strukturerad information finns behovet av att vara mycket säkrare på att det är rätt person som loggat in och kommer åt informationen (motsvarar tillitsprofil SWAMID AL2).

 Många av SWAMIDs medlemmar arbetar med att se till så att deras identitetshantering uppfyller någon eller båda tillitsprofilerna. Det är viktigt att notera att alla vid en organisation inte behöver uppfylla den högsta tillitsprofilen SWAMID AL2 utan det går bra att ha användare på bägge nivåerna så länge som organisationen vet vem som är på vilken nivå: Ett exempel är att utländska distansstudenter kan vara SWAMID AL1 och anställda och studerande på campus kan vara SWAMID AL2.

Av SWAMIDs 57 medlemsorganisationer uppfyller idag 15 medlemmar SWAMID AL1 och ytterligare 11 medlemmar uppfyller både SWAMID AL1 och SWAMID AL2. Antalet medlemmar med SWAMID AL2 har femdubblats under senaste året!

Kommande Sunet-dagar

Höstens Sunet-dagar är 16 - 19 oktober på KTH.

TNC2017 och Status i GEANT-projektet

Under förra veckan gick den årliga GEANT-konferensen av stapeln - TNC 2017 - i Linz, Österrike. Sunet var representerat genom delar av ledningsgruppens samt av delar av SWAMID operations. Under konferensen fördes bl.a. diskussioner om hur GEANT-projektet ska utvecklas i framtiden samt om framtiden för den nya identitetsstandarden OpenID Connect. 

Inom GEANT-projektet finns det gott om lediga resurser från EU-kommissionen och det finns goda möjligheter för oss inom Sunet att få idéer finansierade - speciellt om våra behov sammanfaller med andras behov inom EU. Exempel på saker som diskuteras är: system för enklare konfiguration av eduroam och gästaccess till WIFI, arbete med automation av säkerhetsarbete, SDN, blockchain, nästa generation identitetsfederationer, mm. Kontakta gärna leifj@sunet.sevalter@sunet.seper@sunet.se om du har ideer och funderingar kring detta!

Sunet och Karolinska Institutet i Hong Kong

Karolinska Institutet har etablerat ett forskningscentrum i Hong Kong och i samband med det frågat Sunet om konnektivitet till Hong Kong. Sunet har nu fått denna konnektivitet levererad i samarbete med andra forskningsnät som täcker dessa delar av världen i kombination med en kommersiell förbindelse. För att utnyttja denna konnektivitet optimalt så delar vi på kapaciteten med NORDUnet för att förbättra hela Nordens möjlighet att delta i samarbeten med universitet i Asien.

Aktuellt inom Sunets tilläggstjänster

Sunet LMS

Produktägare för tjänsten är Lasse Bourelius, BTH, Minette Henriksson, GU, Wietze de Vries, KI, och Björn Lundgren, MAH. Tillsammans kommer de att under det första etableringsåret att motsvara en heltidstjänst för att därefter minska till att tillsammans motsvara en halvtidstjänst. 

För tillfället driver It’s Learning en process mot Sunets avrop från det upphandlade ramavtalet. It’s Learning påstår att det ska ske en andra konkurrensutsättning medan vi och Nordunet som gjort ramavtalet hävdar att det är rangordnat med Instrucure/Canvas som etta. Troligen är skriftväxlingen med förvaltningsrätten klar och vi väntar i så fall på dom.

Sunet Play

Ny produktägare för tjänsten är Birgitta Hemmingsson, MIUN, som har efterträtt Peter Blaschke. 

Sunet E-mötestjänst

Sunet kommer att fasa ut Adobe Connect de närmaste åren och helt avsluta tjänsten i början av 2020. Connect kommer att ersättas av Zoom och under 2017 kommer de nuvarande kunderna att kunna använda tjänsten utan extra kostnad i en nationell instans. Zoom kommer att vara tillgängligt inom kort. 

Nuvarande kunder (och tillkommande) behöver teckna ett nytt avtal efter sommaren för 2018 och framåt för Sunet e-mötestjänst, bl.a. eftersom dagens avtal uttryckligen hänvisar till Adobe Connect och därför inte täcker andra system som t.ex. Zoom. Kostnaden för Zoom bedöms de närmaste åren kunna rymmas inom den nuvarande avgiften, men kan naturligtvis påverkas av hur populär tjänsten blir.

Vill lärosätet ha en egen instans, vilket krävs om man önskar integrera med exempelvis LMS eller lägga in egen information (logga tex), kommer det att kosta preliminärt 25 000 kr i engångsavgift.

Egen instans krävs också om man önskar använda Zooms h.323-tjänst. Kostnaden för den tjänsten är inte fastställd än.

Box

Ny produktägare för tjänsten är Thomas Hansson, Chalmers, som har efterträtt Einar Blåberg. 

Upphandlingen är färdig och Box är rangordnad etta. Dock är ramavtalet ännu inte påskrivet så vi återkommer med mer information när detta är klart. Tjänsten fungerar tills vidare som vanligt med oförändrade villkor.

Sunet Mailfilter

I slutet av april blev några organisationer som använder Sunet Mailfilter utsatta för en mailattack, vilket gjorde att det slogs rekord i antalet hanterade brev: en miljon brev per timme (ca 280 brev per sekund) när det var som värst och över 15 miljoner brev (mot normalt 2-3 miljoner) hanterades då under ett dygn. Totala mängden e-post var 220 Gbyte på ett dygn. Sunets centrala virus- och spamfiltrering sparar stora resurser för dem som använder tjänsten och därmed inte behöver ha lokal kapacitet. Mailfilter-tjänsten är uppdelade på ett antal separata servrar vilket innebär att relativt kraftiga attacker kan hanteras utan alltför stor prestandaförlust.

Projectplace

Ny produktägare för tjänsten är Thomas Hansson, Chalmers, som har efterträtt Einar Blåberg.

Sunets molntjänster (BaaS och IaaS)

Ny produktägare för tjänsten är Markus Asterhag, LU, som har efterträtt Peter Blaschke,

Sunet Survey

Avtalssituationen för Sunet Survey innebär att avtalet med leverantören Artisan går ut 1 december 2018. Detta innebär att om Sunet ska fortsätta erbjuda tjänsten efter detta datum behöver en upphandlingsprocess genomföras med start hösten 2017. Vilken prisnivå, leverantör, osv. som blir resultatet av en sådan upphandlingsprocess kan vi naturligtvis inte veta på förhand. 

Förutsättningen för en Sunetbaserad tjänst är att det finns tillräckligt många som är intresserade av att köpa tjänsten. De som använder tjänsten idag har ombetts lämna sina synpunkter på om det finns intresse av att fortsätta använda en Sunetbaserad enkätlösning i ett gemensamt upplägg för tjänsten efter 1 december 2018. Synpunkterna ska lämnas till produktägaren Lotta Svenneling senast 16 augusti.

ORCID

ORCID är ett system för att ge forskare runt om i världen en permanent digital identifierare som särskiljer en forskare från alla andra forskare och som dessutom följer forskaren genom hela forskarkarriären oberoende av organisatorisk hemvist. När forskaren publicerar sina resultat i tidskrifter, antologier, böcker eller via Open Access anger forskaren sitt ORCID iD och därmed blir det lättare för både forskaren och dess hemorganisation att automatiskt bygga upp en bibliografi över forskarens verk. 

Sunet har tecknat ett konsortieavtal med ORCID Inc. för att lärosäten, bibliotek, forskningsorganisationer och forskningsfinansiärer i Sverige på ett enkelt och säkert sätt ska få tillgång till ORCIDs tekniska system. Etablering av tjänsten pågår och produktägare är Pål Axelsson.

Under vecka 39 (27 & 28 september) kommer två endagsworkshopar om ORCID att hållas på Sunets kontor på Tulegatan. Den ena workshopen kommer att innehålla en presentation av ORCID och hur en organisation kan använda ORCID i verksamheten. Den andra workshopen kommer att vara en teknisk implementationsworkshop.

  • No labels