Info-utskick 171219

God Jul och Gott Nytt År!  

Nu börjar vi närma oss jul och nyår. Vi vill ta tillfället att tacka er alla för ett gott samarbete och för alla olika sätt ni bidragit till Sunets verksamhet under 2017. Tillsammans har vi upplevt ännu ett händelserikt år och vi ser redan fram emot alla spännande saker som kommer hända under 2018. 

Med dessa ord önskar vi dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Maria Häll
Föreståndare Sunet

Aktuellt inom Sunets bastjänster

SWAMID

Dataskydsförordningen är på allas läppar inför nästa år. Många frågar oss som arbetar med SWAMID vad den nya förordningen kommer att få för effekt för identitetsfederationen SWAMID och överföringen av personuppgifter i samband med inloggning. Inom ramen för den internationella interfederationen eduGAIN som SWAMID är medlem i har det tagits fram en rapport "Milestone M9.2: Assessment of DP Legislation Implications" (https://www.geant.org/Projects/GEANT_Project_GN4/deliverables/M9-2_Assessment-of-DP-Legislation-Implications.pdf) som beskriver vad federationsoperatörer, identitetsutgivare (IdP) och tjänsteleverantörer (SP) bör tänka på.

I SWAMIDs metadata finns det idag personliga administrativa, tekniska och support kontaktuppgifter som faller inom den nya förordningen. I slutet av november skickade SWAMID ut information till SWAMIDs e-postlista för SAML-administratörer att vi rekommenderar att personliga kontaktuppgifter byts ut till funktionskontakter.

I SWAMID finns idag rekommendationer om hur personuppgifter i samband med inloggning ska föras över från en identitetsutgivare till en tjänsteleverantör. SWAMID Operations genomför nu en översyn av dessa baserat på den nya dataskyddsförordningen. De nya rekommendationerna kommer att publiceras under första kvartalet och som alltid när det gäller SWAMID baseras dessa på minimalitetsprincipen, dvs. överför inte mer än vad som är nödvändigt för att tjänsten ska fungera. Personuppgifterna som överförs i samband med inloggningen går direkt från identitetsutfärdaren till tjänsten och passerar inte SWAMIDs infrastruktur.

I slutet på januari är det 1½ år sedan Shibboleth Identity Provider version 2 inte längre får några säkerhetsuppdateringar, dvs. är "end-of-life". Under 2016 och början av 2017 uppgraderade de flesta av SWAMIDs medlemmar till version 3.2 eller senare. SWAMID kommer den sista januari av säkerhetsskäl ta bort samtliga kvarvarande identitetsutgivare som fortfarande kör den gamla versionen, dvs. version 2. Det finns idag några få som kör den gamla versionen eftersom de inte har hunnit testa tillräckligt bra. SWAMID Operations informerade dem i slutet av november om att de måste vara klara med sina tester tills den sista januari.

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se

Aktuellt inom Sunets tilläggstjänster

Sunets tilläggstjänster är Sunet Box, Sunet Projektverktyg, Sunet E-möte, Sunet Play, Sunet Survey, Sunet Mailfilter, ORCID, Sunet Arkivering (AaaS), Sunet Backup (BaaS), Sunet Lagring (STaaS), Sunet Virtuell server (IaaS) och Sunet LMS. 
Nedan finns information från de tilläggstjänster som har något nytt att förmedla.
Har ni övergripande frågor, kontakta produktsamordnare Ulrika Ringeborn, ulrika@sunet.se

Sunet E-möte

Aktuellt:

  • Uppgradering av Adobe Connect till version 9.7.0B sker 2-3 januari 2018
  • Supportfunktionen "CaféConnect" avslutas

För ytterligare information besök, https://wiki.sunet.se/display/emoten
Har ni frågor, kontakta produktägarna Markus Schneider, Janne Nyström och Birgitta Hemmingsson på media@sunet.se

Aktuellt från pågående projekt

LADOK-LMS integration

SUNET har startat ett projekt för integration mellan LADOK och LMS. 

En kritisk framgångsfaktor för varje LMS-implementation är en lyckad integration med LADOK. Eftersom ett större antal lärosäten valt samma tekniska plattform (Canvas) finns det möjlighet att samordna den tekniska lösningen av integration med LADOK. 

Syftet med projektet är att skapa en gemensam lösning för LMS-integration med LADOK3 som kan användas av samtliga lärosäten som använder Canvas men även i möjligaste mån med andra LMS-system.

För tillfället tas det fram en specifikation av en LMS-integration som kan appliceras på fallet Canvas/LADOK som ska vara klart till 1 januari. Målet är att till 1:a april 2018 ha en referensimplementation av en Canvas-LADOK-integration på plats.
Har ni frågor, kontakta projektledare Fresia Pérez, fresia@sunet.se

Övrig info

Sunet-dagar

Ifall ni inte redan gjort det, så boka nu in 16-19 april 2018 i er kalender, för då är det nämligen Sunetdagarna våren 2018 i Gävle. Mer information kommer efter nyår.

Info-utskick

Vi har nu skickat ut dessa info-utskick i snart ett halvår och enligt återkopplingen vi fått så är dessa uppskattade av er som får dem. Vi kommer därför fortsätta att skicka ut information på detta sätt även under nästa år. Är det någon som har idéer på förbättringar och tillägg inför 2018 eller om det är något speciellt ni är intresserade av att få information om i dessa utskicka hör gärna av er till Stefan Liström, steli@sunet.se.

  • No labels