Info-utskick 2024-01-31

    
Hej,

Vi har många spännande projekt och aktiviteter att se fram emot under 2024, bland annat Sunetdagarna den 23-25 april. Programmet kommer att släppas i början av mars. Då öppnar även anmälan till Sunetdagarna. På vårens Sunetdagar kommer vi att fokusera på att visa hur Sunet är en del av något mycket större och hur vi alla aktivt bidrar till samhället utanför våra egna väggar. Vi utforskar det nordiska och europeiska sammanhanget och vilket värde allas vårt arbete skapar för individer, organisationer och samhällen. Men det blir inte bara tekniska detaljer och verksamhetsinblickar. Vi har också planerat för inspirerande Lightning Talks, där vi öppnar upp för alla att berätta om ett initiativ, en idé, ett projekt eller en hobby. Läs mer om detta under "Övrigt - Lightning Talks till Sunetdagarna".

Mvh,
Maria Häll avdelningschef Sunet


Aktuellt inom Sunets tjänster


Samarbete

Digital tentamen

Vi hälsar Södertörns högskola och Örebro universitet välkomna som nya kunder. Totalt är nu 24 lärosäten anslutna till tjänsten för digital tentamen.

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette@sunet.se 

Sunet LMS

Sunets LMS-upphandling publicerades strax innan jul och leverantörerna har t.o.m 31 januari på sig att lämna in anbud. Arbetet med att läsa/bedöma påbörjas därefter. Om allt går enligt plan ska upphandlingen vara klar den 5 mars. 

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se.

Sunet Tal-till-text

Vi välkomnar Mälardalens universitet som ny kund. Totalt sju lärosäten använder nu vår tjänst för transkribering av tal till text. 

Har ni frågor, kontakta media@sunet.se.

Textmatchning

Vi hälsar Södertörns högskola, Högskolan Kristianstad, Kungliga Musikhögskolan, Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle välkomna som nya kunder. Totalt använder nu 20 lärosäten vår tjänst för plagiatkontroll/textmatchning.

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se.


Identifiering

eduID

eduID genomgår just nu internrevision för att se till att vi följer Diggs tillitsramverk för Svensk e-legitimation. Det har i juni gått ett år sedan eduID blev godkänt för att utfärda e-tjänstelegitimationer på Diggs tillitsnivå 2. Revisionen är en årlig process.

Förberedelse inför installation av ytterligare siter varifrån eduID körs är pågående. Vår intention är att under Q1 ha dessa i drift. Med de nya siterna möter vi den ökade användningen och stärker resiliens i drift genom geografisk spridning. I övrigt är fokus för eduID att möta upp de behov som ställs i och med projektet kring Digitala nationella prov och bedömningsstöd, som vi driver tillsammans med Skolverket. Den första användningen av vår infrastruktur och våra tjänster för att skriva digitala bedömningsstöd sker under april månad.

Har ni frågor, kontakta Zacharias Törnblom, zacharias@sunet.se.

BankID som IdP

Ladok och eduID har börjat använda BankID som IdP. Tjänsten stabiliseras fortfarande, där nya uppdateringar släpps löpande. Vi tar emot intresseanmälningar och släpper på nya integrationer allt eftersom.

Har ni frågor, kontakta Zacharias Törnblom, zacharias@sunet.se.


Molnbaserade tjänster

Sunet Box

Sunet har förlängt avtalet med Box till och med 23 januari 2026. Detta blir den sista förlängningen på nuvarande avtal. NORDUnet har under 2023 arbetat på att etablera ett nytt ramavtal med Box och ett sådant avtal beräknas att bli klart under januari/februari. Detta avtal kommer att omfatta samtliga funktioner i Box Enterprise Plus (se Box hemsida för detaljer). Det nya avtalet tecknas direkt mellan Sunetansluten kund och Box genom avrop från NORDUnets ramavtal. Vi rekommenderar att man planerar för att flytta över till det nya avtalet så snart som möjligt om man avser att fortsätta med Box. Vi återkommer med mer information så snart det nya ramavtalet är påskrivet. Vi kommer inte att ta in några nya kunder på det gamla avtalet utan de som är intresserade av att ansluta sig till Box-tjänsten kommer anslutas till det nya avtalet.

Har ni frågor, kontakta Leif Johansson, leifj@sunet.se.

Sunet Drive

Den 30 januari uppgraderas både Nextcloud och Collabora med en ny minor version.

Vi har gjort framsteg med MFA, något som kommer att innebära smärre förändringar kring hur inloggningen kommer att fungera framöver. Portalen https://drive.sunet.se kommer sannolikt att byta utseende och all inloggning kommer att ske från respektive lärosätes instans. Mer information om detta kommer när det närmar sig. Lärosäten intresserade av Jupyterhub kan höra av sig om ett pilotprogram.

Har ni frågor, kontakta Anders Nilsson, anders@sunet.se.

Sunet Molntjänster: Backup (BaaS), Storage (STaaS) och Compute (IaaS)

Sunet inför nu tjänsten Sunet Virtuellt Datacenter (VDC) som ersätter dagens Storage (STaaS) och Compute (IaaS). Se Sunets hemsida för mer information om Sunet Virtuellt Datacenter.

Har ni frågor, kontakta Anders Nilsson, anders@sunet.se.


Säkerhet

eduSign

Under 2023 arbetade vi på funktioner i det grafiska gränssnittet, den bakomliggande signeringstjänsten samt valideringstjänsten. En av de mest efterlängtade nya funktionerna var att valideringsintyg numera inkluderas automatiskt när ett dokument signeras. Det går även att välja att signeringsflödet automatiskt färdigställs utan att en person behöver logga in på eduSign och avsluta det manuellt after att alla inbjudna har signerat.

En funktion vi arbetar med just nu är möjligheten att begära en viss Assurance Level (AL) när någon skall signera. Vi arbetar även på att implementera arbetsflöden, det vill säga möjligheten att bestämma en specifik ordning på signeringarna som skall göras.

För er som önskar mer kontinuerliga uppdateringar ansök gärna om att gå med i eduSigns forum på Sunets forumplattform.

Har ni frågor, kontakta Stefan Liström, steli@sunet.se.

TCS-certifikat

Vi håller ett webinar via Zoom om automatisering av certifikathantering den 8 februari klockan 10.00-12.00. Information om webinariet och länk till mötet skickas till TCS-medlemslistan.

Har ni frågor, kontakta Kent Engström, kent.engstrom@liu.se.

Säkerhetscenter

I september 2023 fick Sunet i uppdrag av ITCF att ta fram information om it-säkerhetsläget i sektorn. Vi överlämnade en presentation och en rapport till Sunets kontaktpersoner i oktober 2023. Syftet är att materialet ska kunna användas som del av en större presentation för intern kommunikation med lärosätesledningen. Sunet kommer att leverera detta material en gång årligen i samband med Security Month (oktober). Aktuellt från pågående projekt

Polar Connect

Vetenskapsrådet, NORDUnet och Polarforskningssekretariatet har beviljats medel från EU-kommissionen för North Pole Fiber, den första delen av projektet Polar Connect. Från Regeringskansliets pressmeddelande:
"Projektet utgör den första delen av Polar Connect där den långsiktiga planen är att knyta samman den nordiska regionen med Japan och Sydkorea genom en fiberoptisk kabel under Arktiska Oceanen. Polar Connect kommer undersöka möjliga förgreningar till Nordamerika och andra delar av indo-pacifiska regionen. EU-medel har beviljats för att finansiera utbyggnad av infrastruktur från Sverige till Norge samt utreda möjligheten att använda en fiberoptisk kabel som ett instrument för forskning och miljöövervakning i Arktis.”Övrig info

Lightning Talks till Sunetdagarna

Nytt för årets Sunetdagar är Lightning Talks – korta presentationer om ett specifikt ämne på endast 5-7 minuter. Presentera en idé, ett framgångsrikt projekt, ett problem du löst, en hobby, eller någonting helt annat. Du behöver inte tänka på att ämnet ska vara relevant för alla deltagare, det är finessen med Lightning Talks – dem är korta och snabbt övergående! Skicka ditt förslag i ett mail till info@sunetdagarna.se senast den 16 februari. Skriv en kort text om dig själv, din föreslagna titel och en kort beskrivning av ditt Lightning Talk. Vi välkomnar mångfald och kreativitet! Tänk på att hålla dig kort och gå rakt på sak, och om du vill visa bilder så håll även din presentation kort. Läs mer om Sunetdagarna på Sunets hemsida.

Sunets kommitté

Stefan Bengtsson har nu lämnat sin post som ordförande i kommittén. Vi tackar Stefan för hans insats under de 10 år som han har varit ordförande. Det har varit minst sagt händelserika år och mycket har utvecklats och förändrats på Sunet under hans tid som ordförande. Ny ordförande för Sunets kommitté är Ylva Fältholm, rektor på Högskolan i Gävle.

Sunets kommitté hade möte den 4 december. Då beslutades budget och verksamhetsplan för 2024. Protokoll från mötet och Verksamhetsplan 2024 finns på Sunets hemsida

Vetenskapsrådet

Läs om vad som pågår på Vetenskapsrådet på vr.se och vr.se/aktuellt/nyheter.  • No labels