Info-utskick 2024-04-17

    

Vi är igång med de sista förberedelserna inför Sunetdagarna. Ni är fler än 250 personer anmälda och vi ser fram emot att träffa er alla på Uppsala universitet i nästa vecka! Är du anmäld påminner vi om att läsa sidan "Inför eventet"sunetdagarna.se.

Upphandlingen av LMS-tjänst som pågått sedan i höstas är nu klar och vinnare blev Instructure (Canvas). Läs mer om vad som händer härnäst under Sunet LMS.

Notera att vi kommande månad arrangerar en del webbinarium inom våra tjänster. Information finns under vardera tjänst nedan.

Mvh,
Maria Häll, avdelningschef Sunet


Aktuellt inom Sunets tjänster

Samarbete

Digital tentamen – WEBINAR

Vi hälsar Högskolan i Skövde och Linköpings universitet välkomna som nya kunder. Totalt är nu 27 lärosäten anslutna till tjänsten för digital tentamen.

I slutet av mars hade Sunet möte med Europa-chefen för leverantören Inspera och deras produkt- och utvecklingschef. Vi diskuterade nuläge och framtid, inklusive utveckling och de behov vi ser är viktiga för våra kunder framöver.

Webbinarium: Framtidens examinationer och digitaliseringens möjligheter
Vi arrangerar med fokus på "Framtidens examinationer och digitaliseringens möjligheter" en nätverksträff i regi av ITHU (Nätverket för IT i högre utbildning) i samarbete med subnätverket för digitala examinationer och Sunet. Syftet är att skapa dialog och utbyte samt omvärldsbevaka vilka behov av systemstöd som finns, för olika typer av examinationer vid lärosätet.

Datum: Tisdag 7 maj 2024
Tid: 15:00–16:30
Plats: https://sunet.zoom.us/my/ithunet

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette@sunet.se 

Sunet LMS

Upphandlingen av LMS-tjänst som pågått sedan i höstas är nu klar. Avtalsspärren har löpt ut och vinnare blev Instructure (Canvas). Sunet har kontakt med de ansvariga för LMS-tjänsten vid respektive lärosäte, vilka kommer att bjudas in till ett informationsmöte framöver. Nu påbörjas arbetet med att utforma och hantera avtalet som berörda lärosäten därefter erbjuds att signera. Avtalet kommer att vara på maximalt 12 år med en första period på fyra år som därefter automatiskt förlängs ett år i taget. På informationsmötet kommer vi att ge mer detaljer kring avtalet, så som information om pris och tilläggstjänster.

Om ni har frågor eller idag inte är anslutna till Sunets LMS-tjänst men önskar veta mer, kontakta tjänstesamordnare Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se.

Sunet Play

Nuvarande avtal löper ut vid årsskiftet och ny upphandling kommer att påbörjas av NORDUnet i maj.

Har ni frågor, kontakta media@sunet.se.

Textmatchning

Vi hälsar Högskolan i Dalarna välkomna som ny kund. Totalt är nu 22 lärosäten anslutna till tjänsten.

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se.

Nät

Sunet CD

Projektet för uppgraderingen av Sunets nät har pågått sedan våren 2023 då vi startade med design och upphandling av utrustningen. Under Q1 2024 har vi börjat med att göra de fysiska installationerna på plats hos lärosäten och för närvarande är vi klara med ungefär 70% av allt arbete. De resterande installationerna hos lärosäten kommer att genomföras under april och maj. Det innebär att projektets avslut är planerat till slutet av maj.

Har ni frågor, kontakta Magnus Bergroth, bergroth@sunet.se.

Identifiering

eduID

Avtalet med den leverantör vi använt för verifiering med resehandling (pass, nationellt ID-kort) har gått ut och funktionen är därför tillfälligt avstängd. Ny integration med annan leverantör pågår för att kunna erbjuda denna typ av verifiering. Vilka länder som täcks in i möjligheten att verifiera sig är olika för varje leverantör, och också en rörlig materia där fler länder kontinuerligt tillkommer, därför får vi be att återkomma med information om vilka länder som berörs.

Förberedelser inför att lärosäten ska kunna börja använda eduID Connect pågår. En av funktionerna vi tittat närmare på är att man ska kunna välja vilka av sina verifierade förnamn som ska skickas med till den tjänst man loggar in mot.

Utöver det har fokus legat på att försäkra oss om att vi har god redundans i tjänsten som en del i vårt säkerhetsarbete. Det har vi uppnått dels genom att påbörja installation av ytterligare siter varifrån eduID kommer köras, och dels genom genomförda lasttester av tjänsten och kringliggande systemberoenden.

Har ni frågor, kontakta Zacharias Törnblom, zacharias@sunet.se.

eduID Connect

Tekniska förberedelser inför att vi ska kunna erbjuda eduID Connect pågår.

Har ni frågor, kontakta Zacharias Törnblom, zacharias@sunet.se.

E-legitimation som tjänst

Nu bedöms tjänsten vara stabil och inom kort kommer tjänsten att erbjudas till Sunets anslutna organisationer. Syftet med tjänsten är att era system ska kunna begära att en BankID-verifiering genomförs, och ni får då tillbaka bland annat personnummer och namn på personen som verifierat sig. Det kan användas vid exempelvis onboarding eller för att återfå kontrollen av kontot vid lösenords- eller andrafaktors-återställning.

Har ni frågor, kontakta Zacharias Törnblom, zacharias@sunet.se.

SWAMID

Från och med den 1 september i år kommer Shibboleth Identity Provider v4 att inte länge uppdateras av Shibboleth Konsortiet. Detta betyder två saker, dels att inga säkerhetsuppdateringar kommer att släppas efter augusti 2024 och dels att ni som använder Shibboleth Identity Provider v4 måste uppdatera till Shibboleth Identity Provider v5 eller till annan programvara. SWAMID kommer den 1 december 2024 att stänga av alla organisationer som fortfarande använder Shibboleth Identity Provider v4 från SWAMID av säkerhetsskäl. Det är därför viktigt att förändringsarbetet startas snarast. Den 11 april hölls ett webbinarium om hur ni uppdaterar till Shibboleth Identity Provider v5. Detta webbinarium finns inspelat och tillgängligt via Sunet Play.

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se.

Säkerhet

eduSign – WEBINAR

Tjänsten eduSign är fortfarande relativt ny för många organisationer. Vi har identifierat att det kan vara svårt för en IT-support att felsöka i tjänsten för slutanvändare. Detta har vi märkt genom att IT-support hos flera organisationer ber deras slutanvändare att kontakta Sunet direkt för felsökning. Detta är dock inte den etablerade processen för felsökning. Det finns mycket som en lokal IT-support kan hjälpa slutanvändare med när något gått fel eller när användaren behöver hjälp med tjänsten i allmänhet. Vi kommer därför att genomföra en online-workshop specifikt utformad för IT-support.

Workshop (online): eduSign support för slutanvändare
Syftet med workshopen är att skapa förståelse för hur tjänsten fungerar men också prata om hur IT-support på bästa sätt kan hjälpa slutanvändare inom organisationen. Det kommer även att finnas utrymme för att ställa frågor och diskutera utmaningar och problem. Vi hoppas att så många som möjligt från er IT-support kan delta i denna workshop.

Datum: Tisdag 7 maj 2024
Tid: 13:00–15:00
Anmälan: Kontakta Stefan Liström, steli@sunet.se, för mer detaljer och länk till workshopen.

Har ni frågor, kontakta Stefan Liström, steli@sunet.se.

Säkerhetscenter – WEBINAR

Sunet och ITCF har gemensamt genomfört ett arbete med att kartlägga cybersäkerhetsförmågor i sektorn. Syftet med arbetet är att förtydliga vilka tjänster Sunet levererar och kan leverera och hur de passar in i de cybersäkerhetsförmågor som återfinns i NIST Cybersecurity Framework. Arbetet ska i förlängningen kunna synliggöra brister i dagens förmågor på lärosätena. Målet är främst att skapa samsyn genom en gemensam karta över hur man bör bygga upp sina förmågor. Vi bjuder in till webbinarium och efterföljande workshop för att presentera arbetet.

Webbinarium: Cybersäkerhetsförmågor i sektorn
Sunet och ITCF bjuder in till webbinarium för att presentera det arbete vi nyligen genomfört med att kartlägga cybersäkerhetsförmågor hos Sunet och Sveriges lärosäten. Vi kommer att presentera NIST Cybersecurity Framework och hur modellen kan användas lokalt på lärosätena samt ge en introduktion till det arbete som vi har genomfört hittills.

Datum: Torsdag 18 april 2024
Tid: 10:00–11:30
Länk till mötet: https://sunet.zoom.us/j/62335894561

--

Workshop: Cybersäkerhetsförmågor i sektorn
Sunet och ITCF bjuder in till en workshop för att diskutera det material som tagits fram. Vi önskar feedback på arbetet och hoppas att vi tillsammans kan föra en dialog kring frågeställningar och förbättringar. Det är viktigt att ni deltar och bidrar för att underlaget som slutligen tas fram ska vara användbart i ert arbete på lärosätena.

Datum: Måndag 29 april 2024
Tid: 10:00–11:30
Länk till mötet: https://sunet.zoom.us/j/65565480189

Har ni frågor, kontakta David Heed, david@sunet.se.Övrig info

Sunetdagarna

Nästa vecka är det dags för Sunetdagarna på Uppsala universitet då vi möts för att nätverka, dela insikter med varandra och samarbeta. Programmet sträcker sig över tre dagar – från lunch dag ett till lunch dag tre – och innehåller keynotes, parallella sessioner och Lightning Talks. Länk till programmet. Vi ses där!

Sunets kommitté

Protokoll från föregående möte och verksamhetsberättelse för 2023 finns publicerad på Sunets hemsida. Nästa kommittémöte är den 29 maj.

VR

Läs om vad som pågår på Vetenskapsrådet på vr.se och vr.se/aktuellt/nyheter.  • No labels