Info-utskick 2022-02-02

 
 
Årets första info-utskick

Med detta utskick lanserar vi ett nytt utseende i mailformat på våra informationsutskick. Vi hoppas att du uppskattar förändringen och välkomnar din feedback - maila frida@sunet.se om du vill dela med dig av dina åsikter.

Den 15-31 mars arrangerar vi Sunetdagarna (digitalt) och vi har nu publicerat programmet som du hittar här. Läs mer om Sunetdagarna under Övrig info.

Vi önskar dig en god fortsättning på det nya året!


Mvh,
Maria Häll, avdelningschef SunetAktuellt inom Sunets tjänster

Samarbete

Digital tentamen

Vi välkomnar Lunds universitet, Karolinska Institutet, Sveriges lantbruksuniversitet och Blekinge Tekniska Högskolan som nya kunder till Digital tentamen. Nu är det 14 lärosäten som har avropat tjänsten via Sunet.

Har ni frågor, kontakta Janna Ljung, janna@sunet.se.

Sunet Enkätverktyg

Vi välkomnar Blekinge Tekniska Högskola som ny kund till enkätverktyget. Nu är det 24 organisationer som har avropat tjänsten via Sunet.

Har ni frågor, kontakta Magnus Hovde, Magnus.Hovde@sunet.se.

Sunet LMS

Diskussioner för genomförande av upphandling av lärplattform har inletts. Upphandlingen kommer att påbörjas under 2022.

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se.

Sunet Projektverktyg

Sedan årsskiftet är Sunets tjänst Projektverktyg avvecklad - ca 15 organisationer valde att teckna separata avtal med leverantören.

Vi vill tacka leverantören Planview för den tiden vi haft tjänsten (2013-2021) och för samarbetet kring den exit-lösning vi erbjöd de kunder som ville fortsätta använda tjänsten efter avtalsslutet. Information om tjänsten på sunet.se och wiki.sunet.se kommer nu gradvis att tas bort under de kommande månaderna.

Har ni frågor, kontakta Valter Nordh, valter@sunet.se.

Sunet Tal-till-text

Vi välkomnar Chalmers som första kund att avropa Sunet Tal-till-text. Tjänsten är helt fristående från den undertextning som finns som tilläggstjänst i Sunet Play och ska inte användas som lagringsyta. Ljudfiler eller filmklipp laddas upp för transkribering och/eller undertextning och hämtas sedan hem av användaren. Läs mer om tjänsten på Sunets hemsida.

Har ni frågor, kontakta monika.allov-andersson@sunet.se.

Textmatchning

Vi har hittills välkomnat åtta lärosäten som kunder för vår tjänst Textmatchning och fler är på ingång.

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se.


Nät

DC Orion - Sunets nya datacenter

Sunet har publicerat en förstudierapport om det planerade datacentret i Kalix - DC Orion. Förstudierapport och mer information finns på sidan om projektet DC Orion på Sunets wiki.

Vid frågor, kontakta Börje Josefsson, bj@sunet.se. 


Identifiering

SWAMID

Från och med första maj kommer inte studenter längre att kunna ansöka om utbytesstudier via Erasmus+ om inte lärosätet har stöd för European Student Identifier (ESI). Detta gäller oberoende om lärosätet använder onlinetjänsterna för Erasmus+ eller har upphandlat ett utbytessystem. Det är därför väldigt viktigt att ni verifierar att ni har allt på plats. För de organisationer som inte har ESI på plats och fungerande är det återgång till reservmetoden pappersblanketter som gäller. För mer teknisk information se SWAMID How-To - European Student Identifier (ESI) för European Digital Student Service Infrastructure (EDSSI).

SWAMID Board of Trustees beslutade i december om en ny uppdaterad teknologiprofil för SAML WebSSO, det vill säga det som kallas SWAMID-inloggning dagligdags. Målet bakom uppdateringen är att minimera tekniska problem mellan identitetsutgivare och tjänster inom SWAMID men även till andra forsknings-, student- och bibliotekstjänster internationellt genom den akademiska interfederationen eduGAIN. Införandet av den nya teknologiprofilen innebär att alla som har en identitetsutgivare eller tjänst registrerad i SWAMID måste verifiera att det inte finns några tekniska fel i sina SWAMID-registrerade metadata. För att hjälpa till med denna verifiering, men även för att förenkla metadataadministration, har SWAMID tagit fram ett nytt metadataverktyg. Verktyget presenterades på ett webbinarium i slutet på januari.

De identitetsutfärdare och tjänster som inte har åtgärdat eventuella fel vid årsskiftet 2022/2023 kommer att avregistreras från SWAMID under januari 2023. SWAMID Operation rekommenderar alla organisationer att kontrollera om det finns fel i registrerat metadata för era identitetsutfärdare och tjänster så snart som möjligt. De flesta av felen som finns i SWAMIDs metadata innebär inte tekniska förändringar utan endast komplettering av ytterligare information i metadata.

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se.


Molnbaserade tjänster

Sunet Drive

Vi har installerat Collabora Office, ett open source office-paket, i Sunet Drive och skulle vilja ha några betatestare. Kontakta anders@sunet.se vid intresse.

Vi planerar för utvecklingen av MFA och koppling till SND-Doris. Mer information om detta kommer i nästa infoutskick.

Har ni frågor, kontakta Anders Nilsson, anders@sunet.se.

Sunet Molntjänster: Backup (BaaS), Storage (STaaS) och Compute (IaaS)

Vi planerar en utökning av Compute med varianter som har bättre prestanda. Planen är att dessa även ska kunna användas med Sunet Drive. Arbetet är aningen försenat då vi inväntar leverans av hårdvara som planeras komma i slutet på februari. Leveransen är dock inte bekräftad ännu på grund av de generella problemen med leveranser.

Har ni frågor, kontakta Anders Nilsson, anders@sunet.se.

Sunet Datahanteringsplaner

Under 2021 var det 15 lärosäten som testade tjänsten utan avgift. En övervägande majoritet av dessa är positiva och har valt att gå vidare med att teckna avtal för Sunet DHP. Ett flertal lärosäten förväntas gå live i februari.

Har ni frågor, kontakta Erik Hedman, erik.hedman@sunet.se.


Säkerhet

eduSign

Det är nu 26 organisationer som har skrivit avtal för att använda Sunets tjänst eduSign. Detta innebär att över 90% av vår sektor (anställda hos Sunetanslutna organisationer) nu kan använda eduSign för att signera och bjuda in andra att signera. Det behövs inte ett avtal för att bli inbjuden att signera, så ni som har avtal kan bjuda in alla inom vår sektor att signera era dokument med eduSign.

Den 27 januari släpptes en ny version av eduSign med nya efterfrågade funktioner och stabilitetsförbättringar. Ny funktionalitet inkluderar bland annat tydligare meddelanden när alla inbjudna har signerat ett dokument och möjligheten att välja om den som bjuder in vill att dokumentet skall skickas via e-post till alla som signerat eller ej.

Den 17 mars mellan klockan 15.00-16.45 under Sunetdagarna kommer eduSign anordna en meetup, avsätt tiden i er kalender redan nu för att vara säkra på att inte missa detta!

Har ni frågor, kontakta Stefan Liström, steli@sunet.se.

TCS-certifikat

Sectigo har meddelat tidsplan för avveckling av OU-namnkomponenten och kommer från och med 2022-07-01 inte ta med den i utfärdade certifikat. TCS-kontakterna har informerats via mailinglista och Sunet Forum.

Har ni frågor, kontakta Kent Engström, kent.engstrom@liu.se.

Sunet Mailfilter

Våra MX scanners kommer att vara otillgängliga under en kort period på grund av ett större underhåll inom Sunet Molntjänster på den allra äldsta siten STO01. Vi återkommer om exakt tidpunkt för avbrottet. För att ni inte ska påverkas av avbrottet behöver ni lägga in ytterligare en MX scanner som vi provisionerat och som kan nyttjas redan idag. Detta nämndes tidigare i Mailfilter-ngs forum i Sunet Forum.

Har ni frågor, kontakta Tomas Liljebergh, tomas@sunet.se.Övrig info

Sunetdagarna - EVENT

Sunetdagarna närmar sig! Mellan den 15-31 mars presenterar vi Sunets nät och tjänster, arrangerar workshops och skapar en yta för dig att nätverka med dina kollegor i branschen.

Sunetdagarna våren 2022
Program: Programmet finner du här
Datum och tid: 15-31 mars 2022
Plats: Digitalt via Zoom - länk finns i programmet
Målgrupp: För dig som jobbar i en Sunetansluten organisation eller är intresserad av Sunets verksamhet

Ingen anmälan krävs. Varmt välkommen!

Sunets kommitté

Sedan den 1 januari består kommittén av ett par nya ledamöter - se alla medlemmar i Sunets styrelse på Sunets hemsida. Årets första möte med Sunets kommitté är den 17 mars. 

  • No labels