Info-utskick 2022-03-02Sunetdagarna
Sunetdagarna inleds den 15 mars med introduktion av Sunets avdelningschef Maria Häll, sedan presenteras och diskuteras Sunets tjänster vid olika tillfällen fram till den 31 mars. Passen äger rum i samma Zoom-rum och kommer inte att spelas in. Träffa leverantörer för våra tjänster och nätverka med kollegor i branschen. Hela programmet finner du på Sunets wiki. Missa inte programmets två keynote-talare:

  • Den 15 mars: Martin Kragh - chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet - om det psykologiska cyberkriget och hotet mot demokratin.
  • Den 31 mars: Micah Lee - Director of Information Security på First Look Media, säkerhets- och integritetsentusiast, open source-kodare, journalist och techie för Snowden-läckan - delar med sig av sina erfarenheter.

Ökad bevakning
Vi vill även meddela att vi, på grund av det förändrade säkerhetsläget, har ökad uppmärksamhet och bevakning. Vi ber er att vara extra uppmärksamma på eventuella varningar från Sunet Säkerhetscenter. Kontakta David Heed, david@sunet.se, vid frågor.

Mvh,
Maria Häll, avdelningschef Sunet


Innehåll månadens utskick


Aktuellt inom Sunets tjänster

Samarbete

Sunet LMS

Förberedelser för kommande LMS-upphandling har startat. Samtliga lärosäten har fått erbjudande om att vara en del av den arbetsgrupp som nu har bildats. Denna arbetsgrupp kommer att fungera som stöd i upphandlingen och vid behov bistå projektledaren (Minette Henriksson) i arbetet. 

En uppdatering av funktionen för Resultatrapportering från Canvas till Ladok har släppts. Mer information om detta finns på sidan Vidareutveckling av Resultatrapportering.

SALSA-nätverket planerar för nätverksmöte den 12-13 maj från lunch till lunch på Högskolan Kristianstad. Program och anmälningsformulär kommer under mars.

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se.

Sunet Tal-till-text

Fyra lärosäten har nu skrivit avtal för tjänsten.

Har ni frågor, kontakta monika.allov-andersson@sunet.se.


Nät

Sunet Campusnät som tjänst (CNaas)

Campusnät fortsätter samarbetet med Sunets anslutna organisationer; samtal förs även med Norge och Nederländerna som etablerar liknande tjänster.

En ny funktionalitet i tjänsten är stöd för satellitkontor - det vill säga att sträcka campusnätet till andra orter och byggnader med full funktionalitet. Satellitkontoret behöver inte vara redundant anslutet och kan även använda de nya fläktlösa switcharna från Arista.

Har ni frågor, kontakta David Heed, david@sunet.se.


Identifiering

eduID

Upphandlingen av en funktion för legitimationskontroll med pass i eduID är genomförd. Sunet har fattat ett tilldelningsbeslut och skrivit kontrakt med Svipe AB. Arbetet med att integrera funktionen i eduID har påbörjats och förväntas bli klart under Q2 2022.

Stöd för inloggning med FaceID samt inloggning med mobil enhet är på gång. Mer om detta kommer att presenteras under passet om eduID på Sunetdagarna den 24 mars. 

Har ni frågor, kontakta Fresia Pérez, fresia@sunet.se.


Molnbaserade tjänster

Sunet Drive

Det pågår ett arbete med att ändra prismodellen för Sunet Drive för att göra erbjudandet bättre anpassat till fler organisationer. Idag är minsta antal användarlicenser 500 stycken, som köps i block om 500. Detta alternativ kommer att finnas kvar, och kompletteras med ett alternativ som baseras på antalet användare (till en högre kostnad och mindre mängd lagringsyta per användare). Vi återkommer med mer information om detta.

Har ni frågor, kontakta Anders Nilsson, anders@sunet.se.


 

Aktuellt från pågående projekt

EDSSI

Sunet leder två delprojekt inom EDSSI:

  • Det ena syftar till att ta MyAcademicID i produktion. Övergång till förvaltning pågår. 
  • Det andra syftar till att lyfta eduSign till europeisk nivå. Här pågår integration av eduSign med ett Certificate Authority (CA) som kommer att kunna leverera avancerade och på sikt även kvalificerade signaturer. Vi planerar även för integration med Online Learning Agreement samt med en tjänst för studentbostadskontrakt. 

Har ni frågor, kontakta projektledare Fresia Pérez, fresia@sunet.se. 

Övrig info

Ny ordförande i NORDUnets Customer Advisory Group

Per Nihlén tar över som ordförande för NORDUnets Customer Advisory Group. Syftet med gruppen är att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan Nordens NRENs och NORDUnet för att säkerställa kundnöjdheten. Läs mer på NORDUnets hemsida.

Open Space: Digitalisering, kompetensförsörjning och livslångt lärande - EVENT

Sunet arrangerar tillsammans med enheten Jobtech på Arbetsförmedlingen serieworkshops om digitalisering, kompetensförsörjning och livslångt lärande. Den 16–17 mars arrangerar vi workshop nummer 2. Vi välkomnar alla inom såväl offentlig som privat sektor att delta och bidra med insikter, förslag och tankar. Vad vill du prata om? Vi skapar agendan tillsammans på plats!

Datum och tid: den 16–17 mars med start klockan 10.30 den 16 mars
Plats: I Stockholm i Internetstiftelsens lokaler, Hammarby kaj 10D. Det finns inte möjlighet att delta digitalt.

Läs mer och anmäl dig på eventets sida på Eventbrite.

  • No labels