Info-utskick 2022-09-07

Aktuellt inom Sunets tjänster

Välkomna tillbaka efter en härlig sommar och semester!

Hösten bjuder på många spännande aktiviteter och vi vill särskilt lyfta fram Sunetdagarna som går av stapeln 11 - 27 oktober. Även denna gång är allting digitalt och det krävs ingen anmälan. 

Mvh

Maria Häll

Samarbete

Sunet Enkätverktyg

Vi hälsar Stockholms Universitet välkomna som ny användare. Idag har totalt 26 lärosäten och organisationer avtal med Sunets enkätverktyg. Hela listan kan ses här: Lista över kunder

Tänk på att registrera er i Sunets forum för enkätverktyg för att  få senaste nytt: https://forum.sunet.se/s/sunet-enkatverktyg/

Har ni frågor, kontakta Magnus Hovde, Magnus.Hovde@sunet.se.

Sunet LMS

Vi välkomnar Kungliga Musikhögskolan som i juni blev det 29:e lärosätet att ansluta till vår LMS-tjänst. 

NORDUnet har tillsammans med de nordiska forsknings- och utbildningsnätverken (NREN) genomfört dialogmöten med totalt nio LMS-leverantörer under vecka 34. Detta var en del av den Request for information (RFI) som vi publicerade innan sommaren. Dialogmötena och RFI:n är en förberedelse inför en eventuell gemensam nordisk LMS-upphandling. Mer information finns här: https://nordu.net/dialogue-meetings-for-lms-request-for-information/. Mer detaljerad information kommer att ges till Sunets referensgrupp för LMS-upphandling samt till medlemmar i LMS-nätverket SALSA.

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se.

Nät

eduroam

Efter en lång rad förseningar och problem finns nu en testinstans för geteduroam på plats. Tester under de kommande veckorna kommer att visa om vi kan gå vidare med att erbjuda testinstanser till intresserade IdP:er.
Vi återkommer med en uppdatering i nästa utskick.

Har ni frågor, kontakta Anders Nilsson, herrnilsson@sunet.se.

Sunet C

Upphandling av utrustning för att säkerställa fortsatt leverans av nät har påbörjats. Formen för upphandlingen är en konkurrenspräglad dialog. 

Har ni frågor, kontakta Per Nihlén, per@sunet.se.

Identifiering

ORCID

Från och med 2023 kommer ORCID att förändra sin modell för medlemsavgifter och vi kommer att bjuda in till ett möte för att presentera förändringen samt diskutera hur vi ska hantera det i Sverige. Mer information kommer i inbjudan till kontaktpersonerna för ORCID.

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se.

SWAMID

SWAMID har nu funnits i mer än 15 år och SWAMID Operations genomför nu den andra städningen av metadata sedan starten. I städningen ingår att se till så alla identitetsutgivare och tjänster har fullständiga metadata registrerade samt att ta bort tjänster som inte längre finns. Detta gör att vi kommer att ta kontakt med i princip alla som har identitetsutgivare och tjänster i SWAMID för att komplettera metadata, alternativt avregistrera tjänsten från SWAMID. Denna städning ska vara slutförd vid årsskiftet och de entiteter som då ännu inte har fullständiga metadata kommer att avregistreras från SWAMID. Om ni får meddelande om att en eller flera tjänster hos er inte har fullständiga metadata, titta på det så snart som möjligt. Just nu behöver ca 450 av 700 registrerade entiteter uppdatera sitt metadata.

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se.

eduID

Arbetet att tillsammans med DIGG säkra upp att eduID når upp till Tillitsnivå 2 fortgår. Vi räknar med att vara klara under oktober månad. I och med att eduID godkänns enligt denna nivå kan det användas även till de tjänster hos er som kräver denna högre nivå av tillit mellan användare och e-tjänst.
Mer information om tillitsnivåer finns att läsa på DIGGs hemsida under rubriken E-legitimering.

Har ni frågor, kontakta Zacharias Törnblom, zacharias@sunet.se

Molnbaserade tjänster

Sunet Drive

Vi arbetar med en uppdatering  av Nextcloud till version 23. Våra kunders testmiljö är planerad att uppdateras den 7 - 8 september och produktionsmiljöerna är planerade att uppdateras den 22 september. För mer information se https://status.sunet.se/.

Nu finns en online editor med Collabora tillgänglig för alla användare.

Vi arbetar med att utveckla Sunet Drive så att forskare ska kunna använda tjänsten som fillager till SNDs tjänst DORIS, mer om det arbetet kommer i nästa utskick.

Vi vill påminna om att det nu finns två prisplaner för Sunet Drive där den ena lämpar sig för mindre lärosäten.

Har ni frågor, kontakta Anders Nilsson, anders@sunet.se.

Sunet Datahanteringsplaner

Vi välkomnar Högskolan i Gävle som ansluter till SUNET DHP från och med september.

Har ni frågor kontakta erik.hedman@sunet.se.

Säkerhet

eduSign

I den senaste uppdateringen av eduSign introducerades den efterlängtade funktionen att uppdatera redan utskickade inbjudningar. Det går nu att uppdatera, lägga till eller ta bort personer som är inbjudna att signera dokument utan att skicka ut en ny inbjudan.

Har ni frågor, kontakta Stefan Liström, steli@sunet.se.

Övrig info

Uppdatering från regeringsuppdrag

Sunet (som del av VR) ingår för närvarande i följande regeringsuppdrag:

  1. etablering av en IT-infrastruktur för kompetensmatching och livslångt lärande tillsammans med sju andra myndigheter. Länk till uppdraget finns här.
  2. stöd till Skolverket kring utveckling av en säker inloggning till digitala nationella prov. Uppdrag i myndighetens regleringsbrev.
  3. stöd till DIGG kring försöksverksamhet avseende utveckling av EUs digitala plånbok. Länk till uppdraget finns här

Arbetet inom (1) samordnas med högskolesektorns nätverk kring etablering av en gemensam ingång kring livslångt lärande.  Sunet ingår i referensgruppen för det nätverk av 17 högskolor som bildats för detta område.

Inom (2) har arbetet att etablera gemensamma supportrutiner påbörjats tillsammans med Skolverket.

Inom (3) kommer Sunet att delta i ett antal EU-projekt som syftar till att provtrycka EUs digitala plånbok. I dessa projekt kommer det finnas stora möjligheter för Sunetanslutna organisationer att delta aktivt med finansiering. Sunet kommer genomföra ett antal webbinarier och möten kring detta.

Sunetdagarna

Sunetdagarna närmar sig! Mellan den 11 och 27 oktober presenterar vi Sunets tjänster, nät, arrangerar workshops och skapar en yta för dig att nätverka med dina kollegor i branschen.

Sunetdagarna hösten 2022
Program: Färdigt program kommer att finnas här.
Datum och tid:  11-27 oktober 2022
Plats: Digitalt via Zoom - länk finns i programmet
Målgrupp: För dig som jobbar i en Sunetansluten organisation eller är intresserad av Sunets verksamhet

Ingen anmälan krävs. Varmt välkommen!

Sunets kommitté

Nästa möte med Sunets kommitté kommer att gå av stapeln den 21 september. Mer info kommer efter i nästa info-utskick. Protokoll läggs alltid här.  • No labels