Info-utskick 2022-12-14


Året 2022 närmar sig sitt slut och vi kan se tillbaka på ytterligare ett händelserikt och intensivt år. Glädjande ser vi ett fortsatt stort intresse för vår verksamhet och våra tjänster och att vi fortsatt kunnat bidra till digitaliseringen av vår sektor och samhället i stort i de olika samarbeten vi har. Under 2023 kommer utvecklingen av vårt nät och våra tjänster att fortsätta med full kraft i god dialog och samverkan med er alla.

Under våren kommer Sunets informationsutskick att skickas ut var sjätte vecka med start i februari.

Vi på Sunet ser fram emot 2023 med som vi hoppas nya utmaningar och ett fortsatt gott samarbete och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Mvh

Maria Häll


Aktuellt inom Sunets tjänster


Samarbete

Sunet E-möte

Zoom Events är nu tillgängligt för beställning. För priser läs mer r.

Har ni frågor, kontakta smt@sunet.se.

Sunet Enkätverktyg

Vi hälsar Kungliga Musikhögskolan välkomna som ny användare. Idag har totalt 27 lärosäten och organisationer avtal med Sunets enkätverktyg. Hela listan kan ses här: Lista över kunder

Har ni frågor, kontakta Magnus Hovde, Magnus.Hovde@sunet.se.

Sunet LMS

Den 25-26 oktober samlades drygt 100 deltagare från hela norden i Helsingfors för LMS Nordics user conference. Leverantören ansvarade för första dagen och fokuserade på livslångt lärande och presentationer från olika lärosäten, bland annat om tillgänglighet och implementering av lärplattformen. Andra dagen var det Sunet, Sikt samt representanter från Island och Finland som organiserade workshoppar och nätverkande med fokus på nordiskt samarbete. Ett resultat av nätverksdagen är ett utökat samarbete kring gemensamma frågor rörande lärplattformen.

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se.

Sunet Play

En uppdatering gjordes 18/11 till Kaltura version Q3 2022. Vad uppdateringen innehåller går att läsa här

Har ni frågor, kontakta smt@sunet.se.


Identifiering

SWAMID

I slutet på 2021 beslutade SWAMID Board of Trustees om en uppdaterad teknologiprofil för webbaserad inloggning via tekniken SAML. Införandet av förändringen har pågått under hela 2022 och slutförs i mitten av januari 2023. De identitetsutfärdare och tjänster som inte uppfyller regelverket kommer att avregistreras från SWAMID i januari. När det gäller identitetsutfärdarna är läget gott medan för tjänsterna finns det fortfarande en del kvar att göra. SWAMID Operations har under hela hösten kontinuerligt med jämna mellanrum kontaktat tjänsterna för att påminna om att de behöver göra uppdateringar i sitt metadata och nu i mitten av november gjordes en analys av vilka tjänster som är avsedda för eller levereras av organisationer som har en identitetsutfärdare i SWAMID. VI kontaktade sedan administrativa och tekniska kontakter för dessa identitetsutfärdare med en lista på vilka tjänster som vi ser kommer att beröras om de inte åtgärdas. Kontrollera gärna att de tjänster ni köper från externa leverantörer och där inloggning sker via SWAMID inte har några fel i metadata. De tekniska kontaktpersonerna för er identitetsutfärdare vet hur man gör detta så länge de vet vilka tjänster som kan vara aktuella.

Från och med årsskiftet börjar Ladok kräva att en begränsad användargrupp måste uppnå SWAMID AL2 för att kunna använda vissa delar av Ladok och det är därför viktigt att ni ser till så att er identetitetsutfärdare kan signalera tillitsnivåer. Även superdatorsystemet Lumi i Finland börjar kräva tillitissignalering från och med mars men kommer att börja informera användarna om saknad signalering i januari. Lumi är ett EuroHPC-center där Sverige är en av konsortiemedlemmarna och alla forskare i Sverige som har behov av beräkningsresurser kan ansöka om tid från det systemet. Detta gör att minst en forskare från de flesta lärosätena och forskningsorganisationerna har behov av kunna logga in och beroende av att tillitssignaleringen fungerar från och med den 15 januari 2023.

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se.

Övrig info

Ökad cybersäkerhetsberedskap rekommenderas

Med anledning av en ökad hotbild mot svenska myndigheters IT-system har den svenska säkerhetsmyndigheten CERT.SE gått ut med rekommendationen att svenska myndigheter ska se över säkerheten i sin IT-miljö och öka beredskapen för en eventuell cyberattack, läs mer här.  Inom Sunet bevakar vi kontinuerligt nya sårbarheter och informerar om dessa via SUNET Säkerhetscenter. Har ni frågor kontakta cert@sunet.se. 

NORDUnet/GÉANT

NORDUnets styrelse har haft möte den 12-13 december, då man pratade om planer och prioriteringar för vårt nordiska samarbete under 2023.

Sunetdagarna

Vårens Sunetdagarna är planerade att genomföras den 18-20 april på Mälardalens universitet, Eskilstuna. Mer information kommer men boka datumen redan nu.

Sunets kommitté

Sunets kommitté hade möte den 29 november. Då beslutades Sunets verksamhetsplan för 2023 samt uppdaterat inriktningsdokument för Sunet för 2023-2026.
Protokoll från mötet och annat beslutat material hittar ni här.


  • No labels