How-to - Skapa VXLAN termination switch för Wifi APs

IP adresser och VLAN som behövs:

Ett /29 nät för MLAGpar

Ett nät och ett VLAN för management för accesspunkterna, varje AP ska ha en IP-adress så ta inte för litet nät. Detta nät ska få prata HTTPS, DNS och NTP med internet, så eventuellt behöver detta NATas. 

En IP-adress för loopback.


I exemplen nedan används:

VLANVLAN-namnnetwork
1901shared-ap10.103.2.0/24
3055vxlanlink10.103.202.0/29
inget vlanloopback wifi10.103.202.128/32

Steg 1:

Koppla 2 access-switchar i ett MLAG-par och lägg in dessa i en egen primary grupp (i exemplet heter gruppen WLC) med NMS och ZTPa dessa.

  - group:
      name: 'WLC'
      regex: '.*-WLC-A0[1-9]'
      group_priority: 80

Steg 2:

Skapa shared-ap VLANet under global/vxlan:

  shared-ap:
    vni: 11901
    vrf: SHARED-AP
    vlan_id: 1901
    vlan_name: shared-ap
    description: shared-ap
    vxlan_host_route: false
    ipv4_gw: 10.103.2.1/24
    dhcp_relays:
      - host: 10.103.5.65
    mtu: 9214
    vxlan_host_route: false
    groups:
      - ALL

Skapa vxlanlink VLANet under global/vxlan

  vxlanlink:
    description: vxlan link
    vni: 13055
    vrf: SHARED-AP
    vlan_id: 3055
    vlan_name: APLINK
    groups:
      - DIST
      - WLC

Skapa vrf på båda distarna under devices/<DISTNAMN>/routing.yml:

extroute_static:
vrfs:
    - name: SHARED-AP
      ipv4:
        - destination: 10.103.202.128/32
          nexthop: 10.103.202.6
        name: AP-vxlan-tunnel

Skapa VLAN på båda distarna under devices/<DISTNAMN>/interfaces.yml och sätt en unik fysisk adress, men en gemensam virtuell adress (glöm inte MTU 9214).

Ena disten:

  - name: vlan3055
    ifclass: custom
    config: |-
      description vxlan link
      vrf SHARED-AP
      ip address 10.103.202.2/29
      ip virtual-router address 10.103.202.1
      mtu 9214

Andra disten:

  - name: vlan3055
    ifclass: custom
    config: |-
      description vxlan link
      vrf SHARED-AP
      ip address 10.103.202.3/29
      ip virtual-router address 10.103.202.1
      mtu 9214

Skapa nedan config under groups/<GRUPPNAMN>/base_system.yml. Hitta på en unik mac-adress för ip-virtual router och lägg in relevanta routes och accesslistan:

vxlantunnel:
  source_interface: "Loopback0"
  vlan_to_vni_mapping:
    - vlan: 100
      vxlan: 100
    - vlan: 200
      vxlan: 200
    - vlan: 400
    vxlan: 400
  cli_append_str: |-
    ! comment VXLAN AP config
    ip virtual-router mac-address aa:aa:da:da:da:ee
    !
    ip route 10.103.2.0/24 10.103.202.1
    !
    ip routing
    !
    interface Loopback0
      ip address 10.103.202.128/32
    !
    ip access-list WLC-LINKNET-IN
       counters per-entry
       remark --vxlan-tunnel--
       permit udp any host 10.103.202.128 eq 4789
       permit icmp any any
       deny ip any any
    !

Lägg in i båda "wifi-switcharna" under devices/<WIFI-ACCESS-SWITCH>/base_system.yml:

Ena wifiswitchen:

---
cli_append_str: |-
  interface Vlan3055
     mtu 9214
     ip address 10.103.202.4/29
     ip virtual-router address 10.103.202.6
     ip access-group WLC-LINKNET-IN in
  !

Andra wifiswitchen:

---
cli_append_str: |-
  interface Vlan3055
     mtu 9214
     ip address 10.103.202.5/29
     ip virtual-router address 10.103.202.6
     ip access-group WLC-LINKNET-IN in
  !

Steg 3:

Konfigurera upp tunnlarna i Cloudvision och gör ett SSID som använder dessa.

  • No labels