Info-utskick 190213

Aktuellt inom Sunets tjänster

Sunet E-möte

Ny ZOOM klient med nya och förbättrade funktioner har kommit. Speciellt intressant för alla som letar prisvärda system för trådlös delning av datorskärm och smartphone till tv-skärm är så kallade "Screen Share Only" rum. De fungerar ungefär som ett Zoom Room, med skillnaden att du inte har någon licenskostnad för dem. Användarna kan dela skärm trådlöst från sin klient och även starta sina egna möten från den typen av rum. För de som använder IOS innebär senaste uppdateringen att telefonen känner av om den befinner sig i ett zoomutrustat rum, och man kan starta eller ansluta till ett möte med telefonen som fjärrkontroll. 

Simon Ydhag, MDH, och Monika Allöv-Andersson, KAU, är nytillkomna produktägare för e-mötestjänsten.
Har ni frågor, kontakta produktägarna Markus Schneider, Simon Ydhag, Birgitta Hemmingsson och Monika Allöv Andersson på media@sunet.se

Sunet Play

Simon Ydhag, MDH, och Monika Allöv-Andersson KAU, är nytillkomna produktägare för playtjänsten.
Har ni frågor, kontakta produktägarna Markus Schneider, Simon Ydhag, Birgitta Hemmingsson och Monika Allöv Andersson på media@sunet.se

Djupdykning bland Sunets tjänster

Vi fortsätter även under detta år att göra lite djupdykningar bland våra tjänster i månadsutskicken. I dessa djupdykningar får produktägarna för varje tjänst presentera sig och tjänsten i fråga i lite mer detalj än de generella uppdateringar som vi brukar ha med i detta info-utskick. I detta utskick presenteras Sunets Molntjänster. 

Sunet Molntjänster: Backup (BaaS), Compute (IaaS) och Storage (STaaS)

Mitt namn är Anders Nilsson och är produktägare för Sunets Backup-, Compute- och Storagetjänster sen hösten 2018. När jag inte är produktägare så jobbar jag som IT-samordnare åt Göteborgs universitetsbibliotek.

Min roll som produktägare är sköta kundkontakter, kontakter med leverantör samt hjälpa till med allt möjligt inom tjänsten.

Behoven från lärosätena är det som styr hur tjänsterna utformas.

Tjänsterna konfigureras via en molnportal där tillgång ges till lärosätena i regel genom SwamID. Alla tjänster är placerade i Sverige. Tjänsterna levereras från säkra datorhallar med hög tillgänglighet. Data lagrat i tjänsten lämnar aldrig Sverige då datorhallarna befinner sig fysiskt inom landet och är direktanslutna till SUNET.

SUNET Backup molnbaserad tjänst för säkerhetskopiering som är flexibel och där användaren bestämmer vilken data som ska säkerhetskopieras samt avgör även hur materialet ska krypteras och hur länge det ska sparas.

SUNET Compute är baserad på ramverket OpenStack. Tjänsten ger stor flexibilitet i nätverksstruktur, med virtuella nätverk, routrar och säkerhetsregler som underlättar säkra implementationer.

SUNET Storage är en objektlagringstjänst med ett S3-kompatibelt gränssnitt. SUNET Storage är en flexibel tjänst som ger dig en plats att lägga data som du enkelt behöver komma åt senare.

Vår leverantör av tjänsterna är Safespring.

Mer information om tjänsterna finns på

https://www.sunet.se/tjanster/molnbaserad-backuptjanst/

https://www.sunet.se/tjanster/virtuell-server-i-molnet/

https://www.sunet.se/tjanster/lagring-i-molnet/

Har ni frågor eller funderingar kring tjänsterna, kontakta produktägare Anders Nilsson, anders@sunet.se 

Aktuellt från pågående projekt

Distribuerad lagring

Projektet arbetar i dagsläget på att ta fram en tjänstebeskrivning och avtalsstruktur för den distribuerade lagringstjänsten. Målet är att ha första noden för lagring i drift under första kvartalet i år.

Har ni frågor eller är intresserade av att delta i projektet kontakta Anders Nilsson, anders@sunet.se eller Stefan Liströmsteli@sunet.se


Övrig info

Sunetdagarna

SUNET inbjuder personal från SUNET-anslutna organisationer till Sunetdagarna, denna gång till Linnéuniversitetet i Växjö den 1-4 april.

Vi kommer bland annat att få höra Ove Landberg och Anna Wibom från PTS berätta om ”Robusthet och beredskap i elektroniska kommunikationsnät”, och Börje Shameti Lewin från Skolverket informerar om planerna på digitala nationella prov.

Datainspektionen kommer att vara på plats och ha en intressant session, och våra utbildningsstödjande tjänster har också en stor plats i agendan.

Utöver ovanstående kommer vi även att prata rätt mycket om möjligheterna till "nätverksdrift som tjänst”, gemensamt säkerhetsarbete etc, tillsammans med rapporter från olika Sunet-anknutna projekt.

Sist men inte minst så är det här ju också en plats för oss alla att nätverka, samtala, utbyta erfarenheter och ha kul tillsammans!

För program, anmälan och mer information se Sunets hemsida:

https://www.sunet.se/evenemang/sunetdagarna-varen-2019/

  • No labels