Info-utskick 190918

Aktuellt inom Sunets tjänster


SWAMID

SWAMID håller på att ta fram en ny praxis för hur attribut inkl. personuppgifter bör överföras inom SWAMID. Förändringarna i praxisen innebär att ni som lärosäte behöver se över installationen av ADFS eller Shibboleth. På onsdag förmiddag under Sunetdagarna kommer den nya praxisen presenteras och diskuteras inkl. en tidsplan för övergången mellan gammal och ny praxis.

Workshop om OpenID Connect i Shibboleth under Sunetdagarna, i Falun på onsdag eftermiddag och torsdag förmiddag. Shibboleth stödjer det nya protokollet OpenID Connect genom tillägg utvecklat inom ramen för det EU-projekt som bl.a. utvecklar och sköter interfederationen eduGAIN. Workshopen genomförs av utvecklarna av tillägget och ger en stor möjlighet att få reda på alla funderingar runt OpenID Connect i Shibboleth.

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se

ORCID

ORCID har släppt en ny version av det API som används för att på forskaren och doktorandens begäran läsa och uppdatera informationen i ORCID. För mer information se https://orcid.org/blog/2019/08/21/orcid-api-30-here.

På Sunetdagarna i höst kommer en ORCID-workshop att anordnas 21-22 oktober. Syftet med workshopen är att vi gemensamt ska komma fram till en strategi för hur ORCID kan användas för att underlätta för forskare och doktorander att hantera registrering av publikationer i olika publikationsdatabaser och ansökning av forskningsmedel.

Har ni frågor, kontakta produktägare Pål Axelsson, pax@sunet.se 

Sunet Survey

Upphandlingen av enkätverktyg resulterade i att vi fortsätter med samma leverantör. Arbete påbörjat för en integration mellan enkätverktyget och LMS samt en möjlighet för multifaktorinloggning genom SWAMID.

Har ni frågor, kontakta produktägare Lotta Svenneling, lotta@sunet.se

Aktuellt från pågående projekt

E-signeringstjänst

  • Utveckling pågår och projektet har fått finansiering från Vinnova vilket kommer att möjliggöra utveckling av både underskrifts- och valideringstjänst.
  • Referensgruppen är etablerad med representanter från Chalmers, KTH, SU, HB samt LiU.
  • Gränssnitt som lärosätena kan börja testa mot samt Proof of Concept beräknas vara på plats i mitten på oktober.

Mer information om projektet finns under länken: Sunet E-signatur

Har ni frågor, kontakta Fresia Pérez, fresia@sunet.se

Campusnät som tjänst

Upphandlingen för inköpscentralen är äntligen i sitt slutskede. Tilldelad leverantör skall förhoppningsvis kunna presentera nuvarande och kommande teknologier under SUNET-veckan i Falun.

Utvecklingsarbetet kring Network Management System för Campusnät som tjänst (CNaaS NMS) sker i löpande dialogform med deltagande initiala lärosäten. Tidsplan för att stötta MDH i dess nya Campus i Eskilstuna är inte förändrad trots förseningarna kring upphandlingen.

Har ni frågor eller är intresserade av att delta i projektet kontakta David Heed, david@sunet.se

Security Operations Center

Projektets pågående aktiviteter innefattar bland annat:
Resurssäkring och utkast på kontrakt till resursägare.
Undersökning av lärosätens basnivå kring aspekter och förutsättningar inom området samt faktiskt behov.
Förnyad konkurrensutsättning/upphandling kring sårbarhetsscanner.
Planering av workshop kring IntelMQ tillsammans med CERT-AT.
Certifiering av SUNET CERT inom Trusted Introducer.
Utvärdering av systemstöd för anomalidetektering med hjälp av maskin-inlärning.
Stödja informationsutbyte genom MISP-plattformen.

Projektet söker fler aktiva deltagare och förslag på aktiviteter som kan gynna sektorn eller samverkan.
För mer information/synpunkter kontakta David Heed, david@sunet.se

Distribuerad lagring

Projektet distribuerad lagring är nu avslutat. Det finns nu möjlighet att avropa den distribuerade lagringstjänsten precis som Sunets andra molntjänster.

Har ni frågor gällande tjänsten, är intresserade av att avropa eller testa tjänsten så kontakta produktägare Anders Nilsson, anders@sunet.se

Övrig info

Digital tentamen och plagiatkontroll

Sunet har senaste tiden undersökt intresset bland lärosäten att Sunet ser över möjligheten att skapa gemensamma tjänster inom de två områdena digital tentamen och plagiatkontroll.

Följande lärosäten är intresserade av att Sunet arbetar vidare med frågan att etablera en gemensam tjänst inom området digital tentamen:

MIUN, SLU, LNU, BTH, HH, SH, GU, LU, UMU, DU, KMH, MAU, LTU, SU och HV.

Följande lärosäten är intresserade av att Sunet arbetar vidare med frågan att etablera en gemensam tjänst inom området plagiatkontroll:

FHS, GIH, GU, BTH, SH, Chalmers, SLU, DU, KI och LiU.

Hur vi går vidare i dessa två frågor kommer tas upp för diskussion under kontaktpersondagen hos Sunet på Tulegatan den 19e september.

Sunetdagarna

SUNET inbjuder personal från SUNET-anslutna organisationer till Sunetdagarna, denna gång till Högskolan Dalarna i Falun 21-24 oktober.
Läs mer här: https://www.sunet.se/evenemang/sunetdagarna-hosten-2019/  
Sista dag för anmälan är 14 oktober.

NUAK

Sunet kommer att presentera sina Utbildnings- och samarbetsstödjande tjänster på NUAK (nationell utbildningsadministrativ konferens) som i år genomförs i Göteborg. Här finns mer information: https://www.uhr.se/om-uhr/Konferenser/nuak-2019/

SNIC AllHands

Den 5-6:e september höll SNIC sina AllHands-dagar, liknande Sunet-dagarna, där vi presenterade vad Sunet och SWAMID är och gör. SNIC har många liknande frågeställningar som Sunet i form av distribuerad organisation, intressenter som använder SNIC mm. Intresse finns för att samverka med Sunet runt SOC-projektet samt undersöka om det går att använda SWAMIDs multifaktorinloggning.

Hackathon

Vetenskapsrådet är en av värdarna för #HackingAMR2019 som är ett internationellt hackathon arrangerat av JPIAMR. Digital teknik är viktiga verktyg och kapaciteter som kan bidra till att motverka antibiotikaresistens. Du som har kunskaper och arbetar med #Tech, #IT, #Digitalt är varmt välkommen att delta och bidra med det du kan. Eller så vill du veta mera och bidra med det du kan i ett dynamiskt sammanhang. I tre dagar i december samlas deltagare i HackingAMR2019. Klicka här så får du veta mer och kan registrera dig för att delta.

https://sv-se.invajo.com/event/jpiamrvri/hackingamr2019

Sunets kommitté

Sunets kommitté har haft möte den 18 september. Fokus har bland annat varit på uttaxering av Sunet-avgiften för 2020 samt Sunets verksamhetsplanering för 2020. Protokoll från mötet kommer inom kort att finnas på Sunets hemsida under https://www.sunet.se/styrning/

  • No labels