Info-utskick 191025

Aktuellt inom Sunets tjänster

SWAMID

SWAMIDs nuvarande policyramverk skapades 2010 och har därefter byggts och uppdaterats ut i flera omgångar. SWAMID Operations genomför just nu en fullständig genomgång av policyramverket för att se till så att allt hänger ihop och är skrivet med samma språk, men även moderniserar ramverket baserat både på den tekniska utveckling och vad som händer i vår omvärld. Målet med översynen är att inga lärosäten som är godkända för nuvarande tillitsprofiler ska behöva genomföra en ny förändrings- och godkännandeprocess.  Däremot föreslår SWAMID Operations att lägsta nivån för identitetsutgivare höjs så att alla identitetsutfärdare måste uppfylla kraven för tillitsprofilen SWAMID AL1.

På Sunetdagarna i Falun presenterades SWAMIDs nya regelverk för automatisk överföring av attribut från lärosätenas identitetsutgivare till webbtjänster som är anslutna till SWAMID och den internationella akademiska interfederation eduGAIN. Målet med uppdateringen av regelverket är att göra det enklare och tydligare både för lärosätena och webbtjänsternagenom att harmonisera de entitetskategorier somanvänds för automatiseringen med det som gäller i eduGAIN. SWAMID Operations har tagit fram nya exempelkonfigurationer för identitetsutfärdaren Shibboleth och arbetar på att ta fram en ny version av ADFStoolkit som gör att SWAMID fungerar i ADFS. Från och 1 april 2020 kommer alla nya webbtjänster iSWAMID att endast använda det nya regelverket. Från 1 maj till och med sista oktober 2020 kommer SWAMID Operations att flytta över befintliga webbtjänster till det nya regelverket i samarbeta med webbtjänsterna. 

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se

Sunet E-möte

Nu är vi 33 organisationer som har tecknat förnyat avtal om Zoom med SUNET.
Nytt är att även alla studenter numera har obegränsat mötestid!
SUNET har stött genomförande av UKÄs virtuella konferens som blivit mycket uppskattat. 

Har ni frågor, kontakta produktägarna Markus Schneider, Simon Ydhag, Birgitta Hemmingsson och Monika Allöv Andersson på media@sunet.se

Sunet Play

SUNET följer NORDUnets arbete med att kunna erbjuda en molninspelningsfunktion till Zoom.  Den ska gå att koppla till play-tjänsten för automatisk inspelning.

Har ni frågor, kontakta produktägarna Simon Ydhag, Monika Allöv Andersson, Markus Schneider och Birgitta Hemmingsson på 
media@sunet.se

Sunet LMS

Den 18 december kl 9-15 anordnar de svenska Canvaslärosätenas LMS-nätverk SALSA, en virtuell konferens om Canvas för lärare. Kom och inspireras av hur andra kollegor jobbar i verktyget, dela med dig av egna erfarenheter och nätverka, fråga en Canvas-expert, eller titta på demos av olika tredjepartsverktyg m.m. Mer information och anmälan hittar du här: https://sunet.instructure.com/courses/74 

Har ni frågor, kontakta produktägare Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se

Sunet Mailfilter

Då vi sedan en tid tillbaka haft problem med support från den nuvarande leverantören utvärderar vi en ny lösning.
Arbetet pågår och för frågor kontakta Tomas.
Ett videomöte för intresserade kommer att annonseras inom kort.

Har ni frågor, kontakta produktägare Tomas Liljebergh, tomas@sunet.se


Aktuellt från pågående projekt

Campusnät som tjänst

Upphandlingen för utrustning är nu klar!
Vinnande anbud kom från Advania som levererar Arista. Alla som anslutit sig till inköpscentralen kan nu avropa utrustning och tjänster från detta avtal. Kontakta oss för mer information!
Sunet fortsätter arbetet med att utveckla automatisering av konfigurering av nätverk, vårt mål är att lansera tjänsten i samband med MDHs öppnande av sina nya lokaler i våren 2020!
Under slutet på januari kommer vi att hålla en workshop om VXLAN (teknik för att styra nätverksutrusning) - mer information kommer i nästa nyhetsbrev.

Har ni frågor eller är intresserade av att delta i projektet kontakta David Heed, david@sunet.se

SOC-projektet

Upphandling kring sårbarhetsskanner beräknas vara klar nästa vecka.
Under oktober genomfördes en workshop kring IntelMQ (verktyg för informationsinsamling) vilken blev fulltecknad snabbt.
Behovet av SOC uppfattas som stort från flera inom sektorn - projektet söker fortfarande fler att samverka med!
Har ni frågor eller är intresserade av att delta i projektet kontakta David Heed, david@sunet.se

Övrig info

Sunetdagarna hösten 2019

Genomfördes vid Högskolan Dalarna med föreläsningar och workshops om allt från Sunets tjänster till allmänna sessioner med erfarenheter från offentlig tjänstedesign och hälsoinriktad träning för IT-fantaster.

Beslutande kommitté

Den 21:a november sammanträder Sunets kommitte. Beslut kommer då fattas om Sunets budget och verksamhetsplan för 2020.

Kundundersökningen 2019

Kundundersökningen 2019 är klar och kommuniceras separat under nästa vecka.

Blockchain och lärosäten?

Sunet har fått en uppmuntran från RegeringsKansliet att undersöka om vi kan engagera oss inom EBSI - european blockchain service infrastructure, en EU-satsning som syftar till att ta fram användningsfall för blockchaintekniken.
(Se https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/ebsi).
Ett område som lyfts fram inom EBSI är examensbevis (Diplomas) och vi undrar om det finns intresserade personer som vill titta på vad man kan göra med blockshain (både inom Diploma samt övriga områden)?

Kontakta Leif Johansson, leifj@sunet.se, för mer information  • No labels