Info-utskick 2023-02-01


Välkomna till ett spännande 2023! Vi har ett år framför oss då det händer mycket inom vår sektor. Vi har flera spännande projekt att se fram emot, bland annat arbetet med EU:s digitala plånbok, där Sunet i samarbete med flera andra myndigheter kommer att bidra till utvecklingen. För första gången på flera år kommer vi också att arrangera Sunetdagarna på plats, denna gång på Mälardalens universitet, vid Eskilstuna campus, 18-20 april. Anmälan är öppen på sunetdagarna.se, hoppas att vi ses!

Mvh

Maria Häll
Avdelningschef Sunet


Aktuellt inom Sunets tjänster


Samarbete

Digital tentamen

Vi hälsar Mittuniversitetet och Högskolan Dalarna välkomna som nya kunder. Totalt använder nu 18 lärosäten vår tjänst Digital tentamen.

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette@sunet.se 

Sunet LMS

Vi hälsar UHR och Högskolan Dalarna välkomna som nya kunder. Totalt har nu 31 lärosäten/organisationer anslutit sig till vår LMS-tjänst.

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette@sunet.se 

Nät

eduroam

Géant har beslutat att från och med 20 januari får de ryska identitetsfederationerna inte längre använda eduroam. Detta betyder i korthet för oss i Sverige att våra användare inte längre kan använda eduroam i Ryssland och Belarus och användare kan inte heller nyttja eduroam från identitetsutfärdare som är registrerade i de federationerna. Orsaken är att Géant inte längre får samarbeta med organisationer som direkt stödjer organisationer som omfattas av EU:s sanktioner mot Ryssland.

Har ni frågor, kontakta Anders Nilsson, herrnilsson@sunet.se.


Identifiering

eduID

Vi har fortsatt vårt arbete med gränssnittet för att göra det tydligare för framförallt nya användare att verifiera sin identitet så att man kan använda sitt eduID på en högre tillitsnivå. Det nya gränssnittet kommer att släppas i nästa version av tjänsten. Nästa version finns tillgänglig under februari månad.

Inom kort kommer det att finnas möjlighet att verifiera sig med pass. De flesta pass i världen stöds men inte alla, vilket beror på att alla länder inte utfärdar pass av den typ som behövs för att göra denna elektroniska verifiering. Möjligheten att verifiera sig med pass är ett komplement för dem som inte har ett svenskt personnummer och inte har möjlighet att verifiera sig med eIDAS. Väl verifierad kommer man att kunna använda sitt eduID på en högre tillitsnivå, något som inte varit möjligt tidigare för de personer denna funktion berör.

Arbetet med att bli godkända att utfärda e-legitimationer enligt DIGG e-leg LoA2 fortsätter. Vi räknar med att bli klara under det första kvartalet 2023, därefter kommer man att kunna använda sitt eduID även för de tjänster inom vår sektor som kräver signalering enligt DIGG:s ramverk (LoA2) utöver det vi redan kan idag enligt SWAMID:s ramverk (AL1, AL2, AL3 samt MFA).

Har ni frågor, kontakta Zacharias Törnblom, zacharias@sunet.se 

SWAMID

Den 16 januari stängdes 45 tjänster av från SWAMID eftersom de inte uppfyllde kraven på metadata enligt SWAMIDs regelverk. Av de 45 tjänsterna har endast två återkommit och registrerat korrekt metadata. Med denna avstängning är SWAMID klara med regelverksuppdateringarna som påbörjades 2020. Under 2023 kommer fokus att ligga på att stödja de tjänster och identitetsutgivare som vill börja använda säkrare inloggning via Passkey och multifaktorinloggning och på de tjänster som har behov av att ställa krav på tillitsnivå vid inloggning i tjänsten. Ladok började vid årsskiftet att ställa krav på att ett fåtal användare vid varje lärosäte är godkända för tillitsnivån SWAMID AL2 och kommer enligt plan att kräva det för samtliga anställda som loggar in i Ladok från och med halvårsskiftet. Detta betyder att ni som lärosäte behöver, om ni inte redan gjort det, se till så att dessa anställda har genomgått er process för att bli AL2 tills dess. EuroHPC-centrat Lumi börjar från och med 1 mars att ställa krav på att alla användare som loggar in i Lumi eller stödsystemen Puhuri och MyAcademicId uppfyller minst tillitsnivån RAF Medium, vilket motsvarar och kan signalera för de personer som uppfyller SWAMID AL2.

Géant har beslutat att från och med 20 januari får inte de ryska identitetsfederationerna längre använda eduGAIN. Detta betyder i korthet för oss i Sverige att våra användare inte längre kan logga in i tjänster registrerade i de federationerna och användare kan inte heller logga in i svenska tjänster från identitetsutfärdare som är registrerade i de federationerna. Orsaken är att Géant inte längre får samarbeta med organisationer som direkt stödjer organisationer som omfattas av EU:s sanktioner mot Ryssland.

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se.


Molnbaserade tjänster

Sunet Drive

Uppdatering till version 25 av netxcloud kommer att genomföras. Först sker uppdateringen i testmiljön, två veckor därefter kommer uppdateringen att vara i produktion.

Har ni frågor, kontakta Anders Nilsson, anders@sunet.se.


Säkerhet

eduSign

2022 var ett händelserikt år för eduSign som har kommit en lång bit på vägen från där vi startade. Tack vare all er återkoppling och era önskemål har eduSign bara blivit bättre och bättre för varje ny version. Då både användandet och behoven av utveckling i tjänsten har varit något större än vi väntade oss initialt har vi  beslutat att höja priserna på tjänsten med 12 % från och med mars 2023. Detta har redan tidigare under 2022 informerats om till alla administrativt ansvariga hos de organisationer som har avtal att använda eduSign och för de som är intresserade kan ni se skillnaderna i priserna på Sunets hemsida.

Ett starkt önskemål och behov framöver är möjligheten att bjuda in individer som inte nödvändigtvis befinner sig inom vår sektor och har t. ex. eduGAIN eller SWAMID-konton att signera med. Vi har sett över detta behov och vår ambition är att under första halvan av 2023 utveckla ett enkelt sätt att bjuda in andra att signera via e-post. Vi har också som ambition att under andra halvan av 2023 implementera möjligheten att signera i eduSign med hjälp av svensk e-legitimation (bl. a. BankID och Freja eID+).

Då eduSign har varit i produktion under ett par år nu har antalet dokument som folk är inbjudna att signera men som inte signeras ökat. För att detta inte skall bli ett problem kommer vi från och med mars 2023 börja gallra (ta bort) dokument där någon är inbjuden att signera men de inte har signerats på över tre månader. OBS detta påverkar inte personliga dokument som användare har sparat i eduSign utan bara dokument som fortfarande befinner sig i ett inbjudningsflöde utan att ha avslutas på över tre månader.

Utöver ovan har vi såklart massor av andra spännande saker som kommer ske inom eduSign under 2023. Ni kan se allt detta på vår roadmap.
Den 6/2  kl 14:00-15:00 kommer det även att vara ett eduSign meetup via Zoom för att bl.a. prata om vad som händer 2023. 

Har ni frågor, kontakta Stefan Liström, steli@sunet.se.


Aktuellt från pågående projekt


Säkra meddelanden

Under 2022 gjorde Sunet tillsammans med ITCF en förstudie gällande intresset att etablera en ny tjänst för säkra meddelanden. Många lärosäten har signalerat ett ökat behov av att skicka meddelanden på ett säkert sätt gällande både transport och tillit till den mottagande personens identitet. Detta kan vara meddelanden till studenter, meddelanden inom forskningsprojekt eller utlämnande av information till medborgare. Förstudien visade att det finns tillräckligt stort intresse hos Sunets uppkopplade organisationer för att gå vidare till en utvecklingsfas enligt Sunets livscykelstrategi. Sunet har därmed beslutat att påbörja processen att etablera en tjänst för säkra meddelanden, vilken också inkluderar upphandling av den grundinfrastruktur som behövs. Detta arbete kommer att påbörjas nu under vintern 2023.

Har ni frågor, kontakta projektledare Stefan Liström, steli@sunet.se

EU:s digitala identitetsplånbok (EU-wallet)

Under december 2022 godkände EU-kommissionen fyra internationella konsortiers ansökningar om medel för storskaliga pilotprojekt för EU:s digitala identitetsplånbok, European Digital Identity Wallet (EUDIW). Syftet med piloterna är att utveckla och testa den kommande digitala plånboken i olika delar av samhället. Sunet deltar i tre av de fyra konsortierna för att hjälpa till med bland annat standardiseringen av den använda identitetsinfrastrukturen och för att testa hur betygsinformation kan passa in i de nya digitala plånböckerna. Läs mer i länkat nyhetsutskick.

Har ni frågor, kontakta projektledare Stefan Liström, steli@sunet.se

EDSSI L2 (Erasmus+)

Den 9-10 mars kommer EDSSI L2 projektet att hålla ett "stakeholder forum" för dem som är intresserade av utvecklingen inom digitaliseringen av Erasmus+ programmet. Projektet kommer presentera och samla in återkoppling gällande både utvecklingen och användandet av e-studentkort, e-signering och e-arkivering inom Erasmus+ programmet. Det vill säga de processer som skall underlätta upplevelsen för både studenter och lärosäten när studenter reser och studerar i olika länder inom Europa.
Läs mer om forumet och anmäl er via denna länk.

Har ni frågor, kontakta projektledare Stefan Liström, steli@sunet.se

Övrig info

Sunetdagarna - anmälan öppen

Äntligen är det dags för fysiska Sunetdagar igen. Denna gång träffas vi på Mälardalens universitet, Eskilstuna campus, 18-20 april, för några fullmatade dagar om IT-infrastruktur och digitala tjänster för högre utbildning och forskning. Mer information om programmet och anmälan finns på sunetdagarna.se. Konferensen är kostnadsfri och antalet platser är begränsat.

  • No labels