Info-utskick 2023-09-13En ny termin har börjat och hösten bjuder som vanligt på många spännande aktiviteter. Programmet för höstens digitala Sunetdagar är publicerat - vi pratar AI, ransomware, EU Digital Identity Wallet, senaste nytt inom våra tjänster och mycket mer! Hela programmet finns publicerat här. Läs mer under "Övrig info - Sunetdagarna". Efter Sunetdagarna arrangerar vi Sunets Säkerhetsdagar den 24-25 oktober, läs mer under "Aktuellt inom Sunets tjänster - Säkerhetscenter".

Vi önskar er en fin start på hösten!

Mvh,
Maria Häll, avdelningschef SunetAktuellt inom Sunets tjänster


Samarbete

Digital tentamen

Vi hälsar Marie Cederschiöld högskola välkommen som ny kund. Totalt är nu 22 lärosäten anslutna till tjänsten för digital tentamen.

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette@sunet.se.

Sunet E-möte

NORDUnet ansvarar för upphandlingen av E-mötestjänst och arbetet har framskridit under sommaren. Anbudsförfrågan finns publicerad, OJEU notice 2023/S 152-485200, och sista svarstid är den 11 september. 

Har ni frågor, kontakta smt@sunet.se.

Sunet LMS

LMS-upphandlingen som genomförs via NORDUnet har tyvärr återigen avbrutits. Information har skickats ut till Sunets kontaktpersoner samt Canvas-ansvariga vid lärosätet. Mer information kommer inom kort.

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se.

Sunet Play

Uppdateringen som skedde under helgen 25-26 augusti gick bra och en ny spelare är nu i funktion. 

Har ni frågor, kontakta smt@sunet.se.

Sunet Tal-till-text

Vi välkomnar Karlstads universitet som ny kund. Totalt har nu sex lärosäten anslutit sig till tjänsten. 

Har ni frågor, kontakta Monika Allöv Andersson, monika.allov-andersson@sunet.se.

Textmatchning

Vi hälsar Stockholms universitet välkommen som ny kund. Totalt använder nu 15 lärosäten vår tjänst för plagiatkontroll/textmatchning.

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se.


Identifiering

eduID Connect

Slutliga test av eduID Connect som IdP internt på Sunet pågår. Mer information kommer i ett separat utskick.

Har ni frågor, kontakta Zacharias Törnblom, zacharias@sunet.se.

Behovsfångst: BankID-IdP som tjänst

Behovsfångsten för att etablera BankID-IdP som tjänst hos Sunet, som initierades i slutet av sommaren, är avslutad och påvisade stöd för etablering. 43 svarade på behovsfångsten - 30 svarade "Ja", 5 "Nej" och 8 "Ingen åsikt". Från behovsfångsten identifierade vi att man önskar att Sunet börjar att erbjuda Svensk e-legitimation från Digg som tjänst. Kontakt med BankID kommer vara först ut att erbjudas. Prismodell tas nu fram. Mer information kommer i ett separat utskick.

Har ni frågor, kontakta Zacharias Törnblom, zacharias@sunet.se.

ORCID

ORCID är ett system för att ge forskare en permanent digital identifierare som särskiljer en forskare från alla andra forskare och följer forskaren genom hela forskarkarriären oberoende av organisatorisk hemvist. Under det senaste året har stödet för organisationer utökats i ORCID så att även mindre lärosäten kan administrera vilka forskare som tillhör organisationen utan egen teknisk integration. Senare under året kommer vi att bjuda in till en workshop där vi diskuterar ORCID i Sverige och även beskriver förändringarna i ORCID.

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se.

SWAMID

På de digitala Sunetdagarna i oktober kommer vi att påbörja en diskussion om mindre uppdateringar av SWAMIDs tillitsprofiler. Vi vill att ni kommer och deltar i den diskussionen. Syftet med uppdateringarna är att bättre beskriva nuvarande krav och därför är det viktigt att SWAMID får hjälp med att identifiera vad som gör att tillitsprofilerna blir lättare att läsa.

Under några år har den tekniska ryggraden i SWAMID moderniserats och uppdaterats och i våras var det dags för sista steget för effektivare metadatadistribution. I blogginlägget MDQ in SWAMID beskrivs hur det numera finns ett snabbare och effektivare sätt att hämta SWAMIDs metadata både för identitetsutgivare och tjänster.

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se.


Molnbaserade tjänster

Sunet Box

Det kommer inte att göras en ny nordisk upphandling av Box eftersom Sverige är det enda land som fortfarande använder tjänsten. Sunet kan förlänga avtalen på befintlig upphandling ytterligare 2 år och därefter kommer vi att se över tjänsten. Idag är det fortfarande många som använder Box så det finns just nu ett tydligt stöd för att Sunet fortsätter erbjuda denna tjänst, även om det skulle innebära en förnyad upphandling i Sunets regi. Vi återkommer när det finns mer information om planen framåt.

Har ni frågor, kontakta Leif Johansson, leifj@sunet.se.

Sunet Drive

I samband med den senaste uppdateringen har vi gjort det möjligt för administratörer på lärosätena att aktivera appar i Sunet Drive. Ni kan aktivera detta både i test- och produktionsinstansen. Mer information om detta finns i Sunet Forum. Vi har även infört en funktion där vi kan presentera meddelanden på ett smidigare sätt vid till exempel uppdateringar.

Har ni frågor, kontakta Anders Nilsson, anders@sunet.se.


Säkerhet

TCS-certifikat

För tillfället är det problem med utfärdande av publikt betrodda personliga certifikat. Sunet TCS jobbar med GÉANT och Sectigo för att lösa problemen och håller TCS-kontakterna informerade via mailinglistan sunet-tcs-members och Sunet Forum.

Har ni frågor, kontakta Kent Engström, kent.engstrom@liu.se.

Sunet Mailfilter

Inom kort finns möjlighet för kunder av Sunets mailfilter att testa TOCP - en kraftfullare variant av url-protection som verifierar länkar i mail när man trycker på dem och inte bara när de tas emot. TOCP är en extra funktion som man får köpa till. Kontakta tomas@sunet.se för mer information. 

Säkerhetscenter

Den 24-25 oktober arrangerar vi Sunets Säkerhetsdagar. Eventet är för dig som främst arbetar med sakfrågor inom IT och informationssäkerhetsområdet, oavsett om det är dataskydd, hotanalyser eller incidenthantering. 

Sunets Säkerhetsdagar 24-25 oktober
Dagens höga förväntningar på IT och vårt allt mer digitaliserade samhälle ställer krav på att våra system uppträder som förväntat. Hur hanteras information säkert med stöd av teknik? Kan vi reducera ledtider och risker genom att dela information och händelser? Mer information och länk till anmälan finns på sunet.se. Eventet är fysiskt men de flesta sessioner är öppna även digitalt. Antal fysiska platser är begränsade.

Har ni frågor, kontakta David Heed, david@sunet.se.Övrig info

DC Orion

Arbetet med att färdigställa Sunets datacenter Orion (DC Orion) är inne i slutfasen. De första tre racken med servrar är på plats, och det första datahallsrummet är igång med UPS, kraft och kyla. Det arbetas för fullt med den stora datahallen - installation av brandsläckning, brandlarm, kyla, el etc. sker just nu och de kommande veckorna. Innan första november hoppas vi även kunna börja installera servrar där. För er som är intresserade av att placera in utrustning där, kontakta Börje Josefsson bj@sunet.se.

Sunetdagarna 16-20 oktober

Nu har vi publicerat programmet för Sunetdagarna. Eventet är digitalt och arrangeras mellan den 16-20 oktober. Vi berättar om vad som pågår inom Sunet och tar upp frågor om IT och digitalisering. Vad är på gång i branschen? Vad ser vi för lösningar på de problem vi har? Vilka behov har vi framöver?

Program: Program Sunetdagarna hösten 2023. Programmet kan komma att ändras fram till eventets start.
Datum och tid: 16–20 oktober 2023.
Plats: Digitalt via Zoom. Länk finns i programmet.
Anmälan: Ingen anmälan krävs. Sunetdagarna är kostnadsfria.
Sunetdagarna är för dig som arbetar i en Sunetansluten organisation eller är intresserad av Sunets verksamhet.

Sunets kommitté

Sunets kommitté har nästa möte den 27 september. Protokoll från mötet kommer att publiceras på Sunets hemsida.

  • No labels