Info-utskick 2023-11-29Snart lämnar vi 2023 bakom oss och kliver in i 2024. Vi kommer fortsatt att fokusera på säkerhet och robusthet, både vad gäller Sunets nät och tjänster. Redan vid årsskiftet börjar vi uppgraderingen av Sunets nät - Sunet C blir Sunet CD. Vi fyrdubblar överföringskapacitet och minskar effektförbrukningen till en tredjedel av tidigare användning. Dessutom kommer nätet att ha en helt krypterad datakommunikation. I övrigt fortsätter vi att förbättra och utveckla våra tjänster och tjänsteutbud för att möta behoven hos er - våra anslutna organisationer. Vi ser fram emot ytterligare ett år av gott samarbete och nya utmaningar.

Önskar er alla en god jul och gott nytt år!

Mvh,
Maria Häll, avdelningschef SunetAktuellt inom Sunets tjänster

Samarbete

Sunet LMS

Leverantören av LMS, Instructure, bjöd in till en användarträff den 8 november i Amsterdam. Efterföljande dag organiserade Sunet och vår norska systerorganisation Sikt en gemensam nätverksdag för alla våra LMS-användare i Norden. 90 deltagare deltog under nätverksdagen där erfarenhetsutbyte och studiebesök på Vrije Universiteit stod på agendan.

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se.

Nät

eduroam

Det pågår mycket inom RADIUS-standarden som kommer att påverka hur vi bygger upp eduroam i Sverige. Det finns en presentation på ämnet (på engelska) från ett föredrag under WLPC i Prag för två veckor sedan - se den här nedan. Här finner du både drafts och befintliga RFC:er relaterade till RADIUS protokollet.

Har ni frågor, kontakta Anders Nilsson, herrnilsson@sunet.se.

Sunet CD

Leverans av ny utrustning är planerad till slutet av december. Vi kommer att påbörja arbetet med uppgraderingen innan jul.

Har ni frågor, kontakta Magnus Bergroth, bergroth@sunet.se.

Identifiering

eduID

Ny metod för att bekräfta ett eduID-konto: BankID
Från och med nu går det att bekräfta sitt konto med BankID. Ett konto som bekräftas med BankID uppnår samma tillitsnivå som med Freja, det vill säga AL2. För att uppnå AL3 behöver en säkerhetsnyckel läggas till och även säkerhetsnyckeln bekräftas med antingen Freja eller BankID.

Har ni frågor, kontakta Zacharias Törnblom, zacharias@sunet.se.

SWAMID

SWAMID är en säkerhetsmässigt viktig infrastruktur som användare vid universitet, högskolor och andra organisationer använder i princip varje dag. Det är därför viktigt att både identitetsutgivare och tjänster är korrekt konfigurerade och använder underhållen SAML-programvara. I SWAMIDs policyramverk finns det krav på bägge aspekterna och SWAMID Operations uppmanade i början av november alla i SWAMID registrerade identitetsutfärdare och tjänster att verifiera att registrerat SAML-metadata är korrekt. Denna kontroll ska göras årligen och nu har vi lagt till automatisk påminnelse om att genomföra den. Vidare har SWAMID Operations analyserat vilka versioner av programvaran Shibboleth som används och börjat påminna alla om att det är dags att uppdatera om det inte redan är gjort. Eftersom det är en säkerhetsmässig risk om inte programvara uppdateras kontinuerligt har vi tagit hjälp av Sunet Säkerhetscenter i kommunikationen med berörda organisationer.

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se.

BankID som IdP

Nu kan Sunet erbjuda tjänsten "BankID som IdP". Syftet med tjänsten är att era system ska kunna begära att en BankID-verifiering genomförs, och ni får då tillbaka bland annat personnummer och namn på personen som verifierat sig. Sunet kommer att börja erbjuda tjänsten till några få till att börja med, för att sedan skala upp och ta in fler intresserade. Tjänsten kommer bland annat att användas av eduID.

Viktig påminnelse: Tänker ni använda avtal genom Valfrihetssystem? Ansök nu (eller senast 31 december).
För att använda tjänsten BankID som IdP behöver ni ha ett certifikat från BankID. Certifikatet får ni genom att ingå avtal med BankID. För myndigheter och offentlig förvaltning finns möjlighet att använda Valfrihetssystem från Digg för att sätta upp det här avtalet. Kostnaden per verifiering enligt det avtalet är 17 öre. Ska ni använda er av Valfrihetssystem hos Digg måste anmälan påbörjas innan årets slut.

Har ni frågor, kontakta Zacharias Törnblom, zacharias@sunet.se

Molnbaserade tjänster

Sunet Datahanteringsplaner

Sunet kommer att påbörja en ny upphandling av Datahanteringsplaner. Mer information kommer.

Har ni frågor, kontakta Lisa Olsson, dmp-contact@sunet.se.

Säkerhet

eduSign

För eduSign tittar vi i dagsläget på att införa möjligheten att signera med svensk e-legitimation. Detta kommer med största sannolikhet kräva att organisationen som vill använda denna funktion behöver vara med i Diggs valfrihetssystem för e-legitimation. Digg (Myndigheten för digital förvaltning) håller dock på att göra förändringar i deras upplägg för valfrihetssystemet (länk till meddelandet på Digg.se). Som ett steg i denna omställning har Digg sagt att den som vill använda systemet behöver anmäla det intresset senast den 31 december i år. Efter det följer en övergångsperiod innan det nya systemet är på plats. Därför rekommenderar vi organisationer som är intresserade av att använda svensk e-legitimation för att signera i eduSign att kontakta Digg och säkerställa att ni anmäler att ni vill vara med i valfrihetssystemet innan årets slut. Enligt våra uppgifter skall det inte vara någon kostnad involverad i själva anmälan till valfrihetssystemet.

Har ni frågor, kontakta Stefan Liström, steli@sunet.se.Övrig info

EOSC

NORDUnet har tillsammans med PSNC (Polens motsvarighet till Sunet) och SafeSpring vunnit två av tre “lots” i EU:s upphandling av en EU-gemensam nod inom ramen för EOSC Future. Som ett resultat kommer NORDUnet att etablera en EOSC-nod i DC Orion och PSNC kommer att etablera en motsvarande nod i Polen. Dessa två noder kommer att utgöra grunden för EOSCs tjänstekatalog. Sunet kommer i samverkan med NORDUnet framförallt att kunna bidra med teknisk expertis, lokaler och nät. Troligtvis kommer vi också att kunna bidra med stöd till onboarding av ERICs (European Research Infrastructure Consortium) till EOSC-noderna.

Säker och tillgänglig statlig e-legitimation

Sunet har sedan februari 2023 varit en del av regeringens expertgrupp i utredningen om en säker och tillgänglig statlig e-legitimation. Delbetänkandet överlämnades till regeringen den 16 oktober 2023 och finns att läsa här

För frågor, kontakta Fresia Pérez, fresia@sunet.se.

Sunetdagarna

SAVE THE DATE – Sunetdagarna våren 2024
I vår arrangerar vi Sunetdagarna den 23–25 april på Uppsala universitet. Mer information kommer framöver. Hoppas att vi ses där!

Sunets kommitté

Årets sista kommittémöte är den 4 december då bland annat budget och verksamhetsplan för 2024 kommer att beslutas. Protokollet kommer som vanligt att läggas upp på sunet. se.
  • No labels