Info-utskick 2023-10-25Förra veckan arrangerade vi Sunetdagarna, tack till alla er som deltagit! Hjälp oss gärna att göra Sunetdagarna bättre genom att svara på denna enkät. Många presentationer finns att ladda ner på programsidan på wikin

I vår arrangerar vi Sunetdagarna på Uppsala universitet den 23–25 april. Mer information kommer framöver. Hoppas att vi ses där!

Mvh,
Maria Häll, avdelningschef Sunet
Aktuellt inom Sunets tjänster

Samarbete

Sunet E-möte

Upphandlingen av E-mötestjänst via NORDUnet är avslutad och Zoom tilldelades kontraktet. Det kommer att ske en prishöjning från och med den 1 februari 2024. Wiki-sidan för E-möte är uppdaterad och administrativt ansvariga för tjänsten på lärosätena har fått information om prisändringen via e-post. 

Har ni frågor, kontakta smt@sunet.se.

Identifiering

eduID

Just nu pågår arbete med att kunna erbjuda ett tydligare gränssnitt i eduID och ett förbättrat gränssnitt vid nyregistrering.

Bekräftelse av identitet med hjälp av BankID för AL2 och AL3 är i sin slutfas.

På Sunetdagarna pratade vi om projektet för digitala nationella prov som vi har tillsammans med Skolverket och de förbättringar samarbetet har inneburit för eduID. Presentationen går att ladda ner via denna länk

Har ni frågor, kontakta Zacharias Törnblom, zacharias@sunet.se.

eduID Connect

Sunet har sedan i maj testat att använda eduID Connect som IdP intermittent med vår gamla IdP-lösning. Vi inleder ett utvidgat test under oktober månad. När denna testomgång är klar kommer vi att höra av oss till dem som anmält intresse för att sätta upp testinstanser.

Har ni frågor, kontakta Zacharias Törnblom, zacharias@sunet.se.

E-legitimation som tjänst

I början av hösten genomförde vi en behovsfångst avseende e-legitimation som tjänst hos Sunet. Svaret på enkäten blev ett klart Ja och vi har sedan dess arbetat för att förverkliga detta. BankID som IdP för era tjänster att prata med genom SAML kommer att kunna erbjudas innan årets slut.

Digg (Myndigheten för digital förvaltning) gick onsdagen den 11 oktober ut med beskedet att det nuvarande systemet för offentlig verksamhet att använda e-legitimationer (Valfrihetssystemet) kommer att göras om (länk till Digg:s utskick, länk till Digg:s hemsida med meddelandet). Som ett steg i denna omställning har Digg sagt att den som vill använda systemet behöver anmäla det intresset senast den 31 december i år. Efter det följer en övergångsperiod innan det nya systemet är på plats. Det nya systemet kallas Auktorisationssystem, och information kring hur detta system ska fungera finns ännu inte. Det råd Sunet därför kan ge är: om ni har intresse av att använda e-legitimationer (BankID, m.fl.) inom Valfrihetssystemet - påbörja den processen nu under hösten.

Har ni frågor, kontakta Zacharias Törnblom, zacharias@sunet.se.

Molnbaserade tjänster

Sunet Datahanteringsplaner

Vetenskapsrådets vägledning (Guide to the template for data management plans) har matats in i DMPonline så att forskare som använder VR:s mall ser det vägledningsstödet, fråga för fråga. Dessutom har frågan som upprepade date and version i verktyget korrigerats som nedan:

  • General Information
   • Project Title 

   • Project Leader

   • Registration number/corresponding, date and version of the data management plan

   • Version 

   • Date

Detta har genererat nya versioner av mallen (den aktuella heter "Template version 5, published on 06 October 2023") men inget innehållsmässigt har ändrats i mallen eller i VR:s rekommendationer.

Har ni frågor, kontakta Lisa Olsson, dmp-contact@sunet.se.

Säkerhet

TCS-certifikat

Problemen med att utfärda personliga certifikat som nämndes i förra utskicket är nu lösta.

Har ni frågor, kontakta Kent Engström, kent.engstrom@liu.se.Övrig info

Sunets kommitté

Den 27 september hade Sunets kommitté möte där Sunetavgiften för 2024 fastställdes. Protokoll från mötet finns på sunet.se. Nästa möte, som är årets sista, är den 4 december.
 • No labels