Info-utskick 2023-06-14Det här är sista info-utskicket före sommarsemestern. Nästa utskick kommer i början av september.

Sunetdagarna arrangeras digitalt i höst den 16-20 oktober, läs mer under "Övrigt".

Önskar er alla en fin sommar!

Mvh,
Maria Häll, avdelningschef SunetAktuellt inom Sunets tjänster


Samarbete

Digital tentamen

Vi hälsar Högskolan i Halmstad samt Jönköping University välkomna som nya kunder. Totalt använder nu 20 lärosäten vår tjänst Digital tentamen.

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette@sunet.se.

Sunet Play

Uppdateringen av systemet som skulle ske innan sommaren har flyttats. Orsaken är en modul som inte är helt klar. Nytt datum för systemuppdateringen meddelas i god tid.

Har ni frågor, kontakta smt@sunet.se.

Textmatchning

Vi hälsar Linnéuniversitetet, Högskolan Väst samt Jönköping University välkomna som nya kunder. Totalt använder nu 13 lärosäten vår tjänst för plagiatkontroll/textmatchning.

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se.


Nät

Sunet C

Den optiska delen av Sunet C har blivit uppgraderad till ny mjukvaruversion, totalt har 189 enheter uppgraderats runt om i hela Sverige. Arbetet har utförts utan några störningar på nätets tillgänglighet.

Har ni frågor, kontakta David Heed, david@sunet.se.

Sunet CD

Den mesta av utrustningen som behövs för uppgradering av nätet är beställd med planerad leverans i december i år.

Har ni frågor, kontakta Magnus Bergroth, bergroth@sunet.se.


Identifiering

eduID

Digg har godkänt Sunets ansökan om att eduID ska kunna utfärda e-tjänstelegitimation på tillitsnivå 2.

Vi följer planen att erbjuda eduID för skolpersonal inom Skolverkets projekt Digitala nationella prov med start 2024. Det innebär att eduID nu också kan användas på samma sätt som andra e-legitimationer för tjänster inom Sweden Connect.

Vi har gjort beställningar på och förberett inför uppsättande av siter med geografisk spridning för ytterligare ökad redundans av eduID.

Har ni frågor, kontakta Zacharias Törnblom, zacharias@sunet.se.

eduID Connect

SWAMID Operations har granskat och lämnat rekommendation till SWAMID Board of Trustees att godkänna eduID Connect för Sunet som IdP inom SWAMID. När godkännandet är klart kan vi, genom att luta oss mot samma processer och rutiner som vi på Sunet använder, börja erbjuda våra kunder en egen identitetstjänst genom eduID Connect - antingen som enskild IdP, eller som IdP utöver lärosätets egen för ökad redundans.

En av eduID Connects styrkor (förutom att lärosätet slipper drift och utveckling av egen IdP) är att vi använder vanliga eduID-konton som studenten ofta redan har. Det ger

  • en hög inloggningssäkerhet (kan användas för tillgång till tjänster upp till SWAMID AL3)
  • enkel kontoadministration (lärosätet kopplar eduID-kontot till sin egen organisation, men all övrig support kring kontot sker av eduID:s support)
  • förenklad onboarding till lärosätet jämfört med de manuella rutiner som används av många idag, eftersom identiteten verifieras med våra metoder direkt i tjänsten, så som e-legitimation, eIDAS och pass eller annan legitimation
  • och är framtidssäkrat, då Sunet genom sitt engagemang i EU-projekt och globala initiativ strävar mot att alltid ligga i teknikens framkant - vilket bland annat resulterar i att eduID är en kandidat som pilot till EU:s storskaliga tester av digitala plånböcker.

Har ni frågor, kontakta Zacharias Törnblom, zacharias@sunet.se.


Molnbaserade tjänster

Sunet Box

Avtalet med Box löper ut under 2023/24. NORDUnet har beslutat att genomföra en förnyad upphandling av tjänster för synkronisering och delning av filer som företag som Box förväntas svara på. Även om antalet kunder som använder Box har minskat är det fortfarande en tjänst som används av ungefär hälften av lärosätena. I takt med att antalet användare av tjänsten minskar, minskar sannolikt intresset från kommersiella aktörer att erbjuda konkurrenskraftiga priser. Vi hoppas att alla Sunets kunder som använder Box har möjlighet att dela med sig av sina planer kring Box så att vi har möjlighet att göra en bra uppskattning av hur stort intresset kommer att vara de närmaste åren.

Har ni frågor, kontakta Leif Johansson, leifj@sunet.se.

Sunet Drive

Arbete pågår med att säkerhetsgranska och därefter rulla ut funktioner för säker inloggning till Sunet Drive (s.k. Secure Zones). Denna funktion är mycket efterfrågad i tjänsten och gör det möjligt att koppla åtkomst till känsliga dokument till förstärkt inloggning.

Arbetet med att etablera en koppling med DORIS väntar på att SND ska färdigställa sin del av integrationen.

Har ni frågor, kontakta Anders Nilsson, anders@sunet.se.

Sunet Datahanteringsplaner

Information om driftstörningar kommer att postas i Sunet Forum Datahanteringsplan.

Har ni frågor, kontakta Lisa Olsson, dmp-contact@sunet.se.
Övrig info

Behovsfångst av DDoS-skydd som tjänst i Sunet

Efter de omfattande DDoS-attackerna mot Svenska lärosätens webbsidor från gruppen “Anonymous Sudan” har Sunet i dialog med ITCF beslutat att påbörja en behovsfångst av DDoS-skydd som tjänst i Sunet. Det finns ett antal olika lösningar som kan vara aktuella, inklusive en tjänst baserad på Särimner-projektet som Sunet drev tillsammans med PTS och Netnod för några år sedan. Med Särimner som utgångspunkt kan Sunet med relativt små medel skapa en tjänst som gör det svårt för en angripare att attackera en webbsida på det sätt som skedde tidigare i år. Vi återkommer med tidsplan.

DC Orion

Etableringen av Sunets datacenter Orion fortskrider. Rummet för fjärrnät och optisk utrustning är nu klart och installationen av routrar och optik är i drift mot de två fjärrfibervägar som är klara. Planering inför leverans av ytterligare fibervägar pågår och väntas vara klar under maj månad, för leverans i augusti. Om allt går bra kan vi förhoppningsvis ha de första server-installationerna (för Sunets interna bruk) driftsatta innan midsommar.

NORDUnet

Den 12-14 september arrangeras NORDUnet Community Workshop (NCW) i Köpenhamn. På NCW möts individer, team och communities som arbetar med olika aspekter av infrastruktur och tjänster på NRENs och lärosäten. Läs mer och registrera dig på NORDUnets hemsida, där även ett första utkast av programmet finns publicerat.

Regeringsuppdrag Säker och tillgänglig digital identitet

Sunet sitter med i expertgruppen för regeringsuppdraget Säker och tillgänglig digital identitet som ska utreda hur staten kan utfärda en statlig e-legitimation på högsta tillitsnivå. Arbetet i utredningen är i full gång och Sunet gör inspel baserade på vår erfarenhet från eduID och SWAMID samt från pågående arbete med EU:s digitala plånbok.

För frågor kontakta Fresia Pérez, fresia@sunet.se.

Sunetdagarna

Sunetdagarna arrangeras digitalt i höst vecka 42 den 16-20 oktober. Istället för att eventet sträcker sig över tre veckor som tidigare väljer vi att denna gång testa ett mer koncentrerat program på en vecka. Mer information kommer efter sommaren, men boka gärna in datumen redan nu.

Sunets kommitté

Sunets kommitté hade möte den 1 juni. Protokoll kommer att publiceras på sunet.se.

Uppdatera kontaktuppgifter

Vi på Sunet vill verifiera att informationen är korrekt i vår kunddatabas, för att säkerställa att vi har rätt kontaktinformation till respektive organisation. Vi kommer inom den närmaste veckan att skicka ett separat mail till Sunets kontaktperson på vardera organisation med önskan om att ni bekräftar eller uppdaterar era kontaktuppgifter.

För frågor kontakta Frida Richter, frida@sunet.se.

VR

Den 19-20 juni arrangerar Vetenskapsrådet konferensen Potentialen i forskningsdata i Lund. Mer information finns på vr.se.
  • No labels