Info-utskick 180130

God fortsättning på det nya året! 
Vi har ett spännande år att se fram emot med flera viktiga aktiviteter och projekt. Som tidigare försöker vi informera er löpande om vår verksamhet i dessa månadsutskick.

Mvh Maria

Föreståndare Sunet

Aktuellt inom Sunets bastjänster

SWAMID

Datainspektionen ställer krav på att ärendehanteringssystemet Nais vid UHR använder högre inloggningssäkerhet än användaridentitet och lösenord genom s.k. multifaktor inloggning. Nais är ett ärendehanteringssystem som underlättar det administrativa och personalkrävande arbetet för lärosätena kring dokumentation och kommunikation med studenter i behov av särskilt pedagogiskt stöd. SWAMID kommer att under 2018 tillsammans med UHR ta fram och implementera stöd för multifaktorinloggning i identitetsfederationen SWAMID. De lärosäten som använder Nais men inte själva har möjlighet att tillhandahålla multifaktorinloggning till sina användare vid årsskiftet 2018/19 kommer att kunna använda eduID för detta. För mer information se bifogad information från UHR (180130 Infobrev till IT- och SA-chefer.pdf).

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se

Aktuellt inom Sunets tilläggstjänster

Sunets tilläggstjänster är Sunet Box, Sunet Projektverktyg, Sunet E-möte, Sunet Play, Sunet Survey, Sunet Mailfilter, ORCID, Sunet Arkivering (AaaS), Sunet Backup (BaaS), Sunet Lagring (STaaS), Sunet Virtuell server (IaaS) och Sunet LMS. 
Nedan finns information från de tilläggstjänster som har något nytt att förmedla.

Har ni övergripande frågor, kontakta produktsamordnare Ulrika Ringeborn, ulrika@sunet.se

Sunet Box

Det nya avtalet mellan Sunet och Box är nu påskrivet till oförändrade villkor för Sunet.

Har ni frågor, kontakta produktägare Thomas Hansson, thomas.hansson@sunet.se

Sunet E-möte

Det är 11 lärosäten (SUNETs e-moteskunder) som har skaffat egen ZOOM instans.
Det är enkelt att komma igång, supporten fungerar väl och det är oftast slutanvändarna som driver fram införandet.

Mer info hur ni kommer igång finns på ZOOM.

Har ni frågor, kontakta produktägarna Markus Schneider, Janne Nyström och Birgitta Hemmingsson på media@sunet.se

Sunet Play

Produktägarna genomför tillsammans med NORDUnet virtuella kundbesök under jan/feb för att planera och säkerställa en 
smidig migrering från Kaltura/SAAS till NORDUnet On Prem lösningen. Boka in tid om ditt lärosäte inte redan gjort det.
Närmare info hittar du här SUNET Play kunder

Har ni frågor, kontakta produktägarna Markus Schneider, Janne Nyström och Birgitta Hemmingsson på media@sunet.se

Sunet LMS-tjäns

Ramavtalet mellan Sunet och Infrastructure är nu klart och de första avropen från ramavtalet är genomförda.

Har ni frågor, kontakta produktägare Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se

Djupdykning bland tilläggstjänsterna

Under detta år har vi tänkt göra en liten djupdykning bland våra tilläggstjänster i varje månadsutskick. I dessa djupdykningar får produktägarna för varje tilläggstjänst presentera sig och tilläggstjänsten i fråga i lite mer detalj än de generella uppdateringar som vi brukar ha med i detta info-utskick. Första tilläggstjänsten som presenteras i detta utskick är Sunet Mailfilter. 

Sunet Mailfilter

Mitt namn är Tomas Liljebergh och jag jobbar som produktägare för Sunet-mailfilter.
Jag har haft det på min lott i ca fem år nu. Den tid jag inte lägger på mailfiltret använder jag för att sköta mail, dns och telefoni vid Örebro universitet.

Mitt ansvar när det gäller mailfiltret är att sköta kundkontakter och försöka hjälpa till med allt möjligt som har med filtret att göra.

Sunets mailfilter som levereras av det Kanadensiska företaget Roaring Penguin har nu funnits i drift inom Sunet sedan 2010.
De första kunderna som var Linköpings universitet, Stockholms universitet och Örebro universitet använder det fortfarande.

Systemet har hela tiden baserat sig på en lokal installation i Stockholm med spridning över två datorhallar.

Driften av installationen görs av NUNOC. Detta ger de fördelar som en noc med dygnet runt (24/7) drift har.

I dagsläget består Sunets installation av två fysiska och minst två virtuella servrar för filtrering av inkommande post, till detta kommer servrar för databas, logging och storage, dessa är samtliga dubblerade. Det finns även ett testsystem för nya versioner och för nya kunder som vill testa.

Genom en extern tjänst kontrolleras över 100 blacklists efter Sunets filterservrar för att se om det finns någon notering där.

Lite statistik som visar vad filtret gör (under normala omständigheter):
Under tre dygn grålistades 6,3 miljoner mail, av dessa så släpptes endast 10 842 mail vidare.
Förutom de 6,3 miljoner grålistade mailen så hanterade filtret 4,5 miljoner andra mail, fördelat på 1,5 miljoner spam, 430 000 okända mottagare och 34 000 virussmittade mail och tillslut 2,4 miljoner godkända mail!

Har ni frågor eller funderingar, kanske vill ha en diskussion om vad filtret kan hjälpa er med eller bara en allmän diskussion om spam och virus, så kontakta mig för att boka ett besök.

Tomas Liljebergh, Productmanager

+46-19-303167, Tomas@sunet.se

www.sunet.se/tjanster/mailfilter

Aktuellt från pågående projekt

Nätdrift som tjänst

Den tekniska referensgruppen (HIG, KTH, LU, Chalmers, UMU och KaU) är i processen att färdigställa ett dokument som beskriver en referensdesign av ett Campus-Lan.

Delmål under Q1:

  • Kalla till ett styrgruppsmöte (de som anmält intresse är Sören Berglund UMU, Magnus Bodelsson MDH, Magnus Höglund DU, Hans Wohlfarth KTH och John Westerlund LU)
  • Tillsätta projektledare för de olika delprojekten som vi identifierat:
    • En upphandling av utrustning och support som måste vara klar innan årsskiftet
    • Ett pilotprojekt för att tillsammans med ett eller flera lärosäten identifiera behovet och en lösning för övervakning, drift och incidenthantering

Har ni frågor eller är intresserade av att delta i projektet, kontakta Per Nihlén, per@sunet.se

Övrig info

Inkubator

Wiki

Fastställd VP för 2018

 Följande projekt är uppstartade/pågående 2018.

 Slutrapporter finns tillgängliga från följande projekt från 2017. Onlinegenomgångar för samtliga av nedanstående projekt har genomförts.

  • Molnprojektet  - främst en aktivitet med fokus på informationsspridning. Dock har en enklare sammanställning tagits fram.

Har ni frågor, kontakta projektsamordnare Per Hörnblad, per.hornblad@umu.se

Sunetdagarna

Glöm inte att redan nu boka datumen i er kalender för Sunetdagarna i Gävle som går av stapeln mellan den 16-19 april. Mer information och en officiell inbjudan är planerad att skickas ut i mitten av februari.

Upphandling

Sunet är nöjda med det stöd som finns i lagstiftning, regleringsbrev och myndighetens instruktion för att erbjuda och sälja tjänster till lärosäten och övriga kunder som är anslutna till vårt nät. Vi har dock en förståelse för att kunderna ibland känner en viss oro när de avropar tjänster från Sunet. Under hösten har därför ett arbete initierats för att se vilka alternativ som finns och det alternativ som ser bäst ut är att Sunet blir något som i LOU kallas för inköpscentral. Det skulle hantera den oro som finns utan att minska flexibilitet och enkelhet i övrigt. Inte heller skulle uppdraget eller omfattning förändras utan tjänster hanteras på exakt samma sätt som idag och inte innebära några förändringar i vilka tjänster Sunet erbjuder sina kunder.

Har ni frågor eller funderingar på detta kontakta, Fredrik Persson Jonhed, fpj@sunet.se

Beslutande kommitté

Protokollet från Sunets senaste beslutande kommittémöte finns nu på Sunets hemsida, det innehåller bl.a. budget för 2018 och uttaxeringstabellen. På samma sida finns även Sunets verksamhetsplan för 2018, där kan ni läsa vad Sunet kommer fokusera på under detta år.

  • No labels