Info-utskick 180327

Aktuellt inom Sunets tilläggstjänster

Sunets tilläggstjänster är Sunet Box, Sunet Projektverktyg, Sunet E-möte, Sunet Play, Sunet Survey, Sunet Mailfilter, ORCID, Sunet Arkivering (AaaS), Sunet Backup (BaaS), Sunet Lagring (STaaS), Sunet Virtuell server (IaaS) och Sunet LMS. 
Nedan finns information från de tilläggstjänster som har något nytt att förmedla.
Har ni övergripande frågor, kontakta produktsamordnare Ulrika Ringeborn, ulrika@sunet.se

Sunet E-möte

Zoom implementeras för fullt vid svenska lärosäten och organisationer. Följ gärna processen på wikin: SUNETs e-moteskunder
Under SUNET-dagarna kommer Jane Ross från Zoom att medverka i mediaspåret på onsdagen.
Har ni frågor, kontakta produktägarna Markus Schneider, Janne Nyström och Birgitta Hemmingsson på 
media@sunet.se

Sunet Play

Merav Brenner från Kaltura kommer att medverka i mediaspåret under SUNET-dagarna. Hon presenterar onsdag förmiddag deras roadmap .
Har ni frågor, kontakta produktägarna Markus Schneider, Janne Nyström och Birgitta Hemmingsson på 
media@sunet.se

Sunet Molntjänster: Backup (BaaS), Sunet Lagring (STaaS) och Sunet Virtuell server (IaaS)

Sunet söker produktägare för Sunets Molntjänster!
Vi söker en person som är intresserad av IT-frågor med forskningsfokus, är kommunikativ och med kundfokus samt har teknisk allmänbildning och är intresserad av teknik. Läs mer om tjänsten på Sunets hemsida.

Under tiden Sunet söker efter en ny produktägare så kan ni vid frågor om dessa tjänster kontakta Leif Johansson leifj@sunet.se gällande frågor av tekniska karaktär och för avtalsfrågor kan ni kontakta Börje Josefsson bj@sunet.se.

Djupdykning bland tilläggstjänsterna

Under detta år har vi tänkt göra en liten djupdykning bland våra tilläggstjänster i varje månadsutskick. I dessa djupdykningar får produktägarna för varje tilläggstjänst presentera sig och tilläggstjänsten i fråga i lite mer detalj än de generella uppdateringar som vi brukar ha med i detta info-utskick. I detta utskick presenteras Sunet Projektverktyg. 

Sunet Projektverktyg

Jag heter Thomas Hansson och är sedan hösten 2017 produktägare hos Sunet för Projectplace – projektverktyg i molnet.
Jag arbetar samtidigt som IT samordnare på IT avdelningen, Chalmers Tekniska Högskola.

Projectplace är en del av Planview, ett globalt företag inom portföljstyrning och resurshantering med huvudkontor i Austin, Texas.

Det är ett molnbaserat samarbetsverktyg för projektplanering, som skapar möjlighet att driva projekt effektivt. Det gör det enklare att kommunicera, planera och genomföra uppgifter inom ett projekt och med inbyggd dokumenthantering samlas alla projektets delar på en plats.

Sunet har sedan 2014 avtal med Planview och har kunnat erbjuda Sunetanslutna verksamheter applikationen Projectplace sedan dess. Avtalet sträcker sig till 2018-12-31 men med automatisk förlängning, om parterna så vill, under nästföljande tre år.
Vi har idag 15 anslutna lärosäten och till dessa finns 3 000 licenser med runt 2 500 aktiva användare samt ca. 1 700 projekt och arbetsytor.

I Projectplace arbetar man bland annat med kanbantavlor för en visuell planeringslösning som är direkt kopplad till projektgenomförandet. Samtidigt som tavlorna ger projektteamen en tydlig överblick över vem som gör vad, får användarna kontroll över planerade leveranser med hjälp av Gantt-scheman. Genom att kombinera kanbantavlor med verktyget för Gantt-scheman får projektledningen en tydlig bild av projektets dagliga utveckling, utan att behöva be övriga medlemmar i samarbetsytan om arbetsrapporter och analyser.

Det är en molntjänst, tillgänglig via webben samt via appar (iOS och Android). Det finns också möjlighet att använda API för att integrera mot tjänsten.

Projectplace är certifierat med ISO 27001 med rollbaserade åtkomstkontroller, har 99,9 % drifttid och 256-bitars AES-kryptering, både vid överföring som i viloläge. Internetprotokoll TLS 1.2 används för att kryptera information vid överföring. Alla dokument som lagras hos Projectplace krypteras automatiskt med en unik nyckel via krypteringsalgoritmen AES-256.
All projektinformation som lagras hos Projectplace lagras i Sverige, vilket gör att datat är skyddad mot ev. utländsk lagstiftning som potentiellt skulle kunna medge åtkomst, t.ex. USA:s Patriot Act.

Inloggning hanteras via SWAMID, med de fördelar som IDP/SSO medför gällande konto- och lösenordshantering.

Projectplace har support på svenska som ingår till alla användare.
https://success.planview.com/Projectplace/Support_Svenska

För vidare frågor är man välkommen att kontakta mig - jag ser fram emot att ansluta fler lärosäten! 

Thomas Hansson
thomas.hansson@sunet.se
0703088543

Övrig info

Sunet-dagar

Nu är det bara några få dagar kvar av anmälningstiden till Sunetdagarna våren 2018: sista tid för anmälan är kl 17:00 den 9 april

SUNET inbjuder personal från SUNET-anslutna organisationer till Sunetdagarna, denna gång till Högskolan i Gävle 16-19 april.

Välkomsttalare är Marcus Hartmann, Teracom, som kommer att berätta hur man där hanterade krisarbetet och externkommunikationen när TV-masten utanför Borås rasade till marken våren 2016 och gjorde så att hundratusentals personer blev utan radio och TV under en tid.

Precis som på Sunetdagarna i höstas så står den nya dataskyddsförordningen, GDPR, högt på agendan. Men vi kommer även att prata rätt mycket om möjligheterna till nätverksdrift "som tjänst", gemensamt säkerhetsarbete etc. Sunets nya tjänster Zoom och LMS kommer också att vara fokusområden under dagarna, tillsammans med rapporter från olika Sunet-anknutna projekt.

Sist men inte minst så är det här ju också en plats för oss alla att nätverka, samtala, utbyta erfarenheter och ha kul tillsammans!

Vi börjar med ett antal workshops på måndag. Därefter följer ett gemensamt pass på tisdag förmiddag, och sedan mer traditionella föreläsningspass på onsdag. Dagarna avslutas på torsdag med ett pass som är begränsat till de som är med i Sunet/SUSECs säkerhetsgrupper.

Förutom deltagande i SUSEC-middagen och torsdagens pass så är deltagandet kostnadsfritt för personer från SUNET-anslutna organisationer. Var och en betalar dock sina egna hotell- och resekostnader.

Läs mer här, där det också finns länkar till detaljprogram och anmälningsformulär. https://www.sunet.se/evenemang/sunetdagarna-varen-2018/

Varmt välkomna!

Beslutande kommitté

Sunets beslutande kommitté hade möte den 3e mars, ni kan hitta protokollet på Sunets hemsida under https://www.sunet.se/styrning/.
Där är nu även Sunets verksamhetsberättelse för 2017 upplagd.

Avtalsstruktur för Sunets tilläggstjänster gällande GDPR

Den 28e maj kommer Sunet bjuda in till ett möte för att diskutera GDPR-frågan avseende Sunets tilläggstjänster. Kallelse kommer att skickas ut inom kort till er kontaktpersoner. Mötet kommer att gå av stapeln i Stockholm. Deltagare på mötet är tänkt att vara ni själva samt den/de personer som är berörda inom er verksamhet.

Kalender

På första sidan på https://wiki.sunet.se kan ni nu hitta en kalender med händelser och tillställningar som har någon relation till Sunets intresseområde, t.ex. GÉANT, NORDUnet och andra möten inom akademiska sfären.

  • No labels