Info-utskick 180829

Hej allihopa!

Hoppas ni alla haft en härlig sommar! Nu drar info-utskicken igång igen efter sommaren och vi har massor av spännande saker att berätta om som händer inom Sunet under hösten!

Är det något speciellt ni är nyfikna på och vill höra mer om i följande info-utskick så hör gärna av er till mig.

Mvh Stefan Liström, steli@sunet.se

Aktuellt inom Sunets tjänster

SWAMID

För att stödja UHR och lärosätena med förbättrad inloggningssäkerhet i Nais i början på december 2018 pågår för fullt arbetet inom SWAMID och i eduID med att införa stöd för personverifierad multifaktorinloggning, dvs. inloggning med användaridentitet, lösenord plus något ytterligare. Personverifierad multifaktorinloggning kommer att ställa särskilda krav såsom att lärosätet är godkänd för tillitsprofilen SWAMID AL2 med tillägg av identitetskontroll vid utlämnande av den ytterligare inloggningsmetoderna samt att multifaktorn uppfyller vissa tekniska krav.  SWAMID kommer under Sunetdagarna ha olika sessioner samt anordna olika workshops under hösten för att stödja lärosätenas arbete.

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se

eduID

 • SE-leg-piloten som genomförs tillsammans med biblioteken i Östergötland har lyckats. Två studenter valde att testa piloten och fick sina eduID-konton bekräftade efter att ha visat legitimation i Motalas bibliotek. Piloten kommer nu att finslipas under hösten med all återkoppling som vi fått. 
 • Utveckling av MFA (multifaktorinloggning) pågår och går enligt plan med deadline december 2018.
 • Planering för att ansluta till eIDAS pågår. 
 • Insamling av synpunkter på eduID genom workshops och intervjuer med intressenter har pågått sedan i maj. Plan för vidareutveckling kommer att presenteras under Sunet-dagarna i Karlstad.

Passa gärna på att lämna synpunkter och påverka utvecklingen av eduID genom att kontakta Fresia Pérez, fresia@sunet.se

Sunet E-möte

Zoom
Under våren 2018 har implementation av Zoom genomförts hos anslutna lärosäten och organisationer. Tjänsten har nu 37 kunder, varav 26 med egna instanser. De kunder som inte har egna instanser av Zoom använder den gemensamma SUNET-instansen.

Adobe Connect
Beslutet angående avveckling av tjänsten reviderades senast 2018-06-29 efter respons från kunderna:

 • Inspelningsfunktionaliteten i Adobe Connect stängs 31 januari 2019.
 • Antalet licenser minskas med minskad användning av tjänsten.
 • 31 augusti 2019 stängs inloggning till tjänsten SUNET Connect via SWAMID.
 • Inspelat material är tillgängligt t.o.m. 31 januari 2021, då tjänsten avslutas.
 • Gallring/bevarande av material äldre än två år åligger respektive myndighet att utföra i enlighet med gällande riktlinjer.

Har ni frågor, kontakta produktägarna Markus Schneider, Janne Nyström och Birgitta Hemmingsson på media@sunet.se

Sunet Play

Under våren 2018 migrerades alla kunder från Kaltura SaaS till NORDUnets on premise tjänst. Migreringen utfördes av NORDUnet och SUNET i samarbete med kunderna. 27 kunder är anslutna till tjänsten.

Har ni frågor, kontakta produktägarna Markus Schneider, Janne Nyström och Birgitta Hemmingsson på media@sunet.se

Sunet LMS

Nätverket SALSA med representanter från de 18 lärosäten som nyttjar Canvas via SUNET arbetar just nu med följande frågor:

 1. Krav på leverantören att förbättra den svenska översättningen i systemet.
 2. Inleda samarbete inom norden med produktägare för Canvas från Sverige, Norge, Danmark och Island.
 3. Se över möjligheten för enklare hantering av e-arkivering, eventuell integration mellan Canvas och e-arkiveringssystem.
 4. Samarbete mellan lärosäten för att utvärdera tredjepartstjänster/appar, vilka är möjliga att koppla på i Canvas.

Har ni frågor, kontakta produktägare Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se

Aktuellt från pågående projekt

LADOK-LMS integration

Röda Korsets Högskola är nu i produktion och det har fungerat bra. Projektet har nått målet att utveckla en LIS-adapter för integration mellan LMS och Ladok till HT18. Projektet levererade därmed i tid och långt under budget och utvecklingsdelen kommer nu att avslutas. En stor eloge till utvecklingsteamet i UmU under ledning av Per Hörnblad! 

Överlämning till förvaltning kommer att ske när frågan om vilken organisation som kommer att förvalta tjänsten är utredd. Ladok tar beslut i frågan under september.

Har ni frågor, kontakta projektledare Fresia Pérez, fresia@sunet.se

Övrig info

Sunetdagarna

Välkomna till Sunetdagarna hösten 2018 på Karlstads Universitet, 1-4 oktober.

SUNET inbjuder personal från SUNET-anslutna organisationer till Sunetdagarna, denna gång till Karlstads Universitet.

PROGRAM

Vi kommer bland annat att få höra Erik Johansson från UHR att berätta om ”fusk i högskolesektorn”, och Patrik Fältström från Netnod informerar om projekt Särimner, som Sunet och Netnod utför för Post- och Telestyrelsen, med syfte att kunna sprida information till befolkningen vid extrema händelser.

Om ni trodde att vi pratade färdigt om den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i våras så blir ni kanske besvikna – för det finns med på agendan även nu. Att använda blockkedjor för att lösa världsproblem har på senaste tiden varit lika hett som molnlösningar var för ungefär tio år sedan; vi kommer att få höra ett föredrag om blockkedjor från ett akademiskt perspektiv, några stundtals roliga exempel från projekt som använder blockkedjor, och några av de utmaningar som finns kring att använda blockkedjor idag.

Utöver ovanstående kommer vi även att prata rätt mycket om möjligheterna till nätverksdrift ”som tjänst”, gemensamt säkerhetsarbete etc, tillsammans med rapporter från olika Sunet-anknutna projekt. Sist men inte minst så är det här ju också en plats för oss alla att nätverka, samtala, utbyta erfarenheter och ha kul tillsammans! Vi börjar med ett antal workshops på måndag. Därefter följer ett gemensamt pass på tisdag förmiddag, och sedan mer traditionella föreläsningspass på onsdag. Dagarna avslutas på torsdag med ett pass som är begränsat till de som är med i Sunet/SUSECs säkerhetsgrupper.

Mer information och länk till anmälan hittar ni via Sunets hemsida:
https://www.sunet.se/evenemang/sunetdagarna-hosten-2018/

Information från GÉANT om Dropbox

Dropbox har tecknat ett avtal med GÉANT om att leverera fasta priser och villkor till alla lärosäten. OBS, erbjudandet är ensidigt från Dropbox och innebär inte att tjänsten är upphandlad i enlighet med LOU - varje lärosäte behöver göra en upphandling eller motsvarande för att teckna ett direkt avtal med Dropbox.  Det finns inget ramavtal mellan SUNET och Dropbox. Mer information finns på: https://clouds.geant.org/dropbox-2/

För mer information kontakta Valter Nordh, valter@sunet.se, 0707-884742

 • No labels