Info-utskick 180626

Glad sommar!

Nu är det snart dags för semestrar för många och vi vill passa på att önska er alla en skön och härligt sommar!

Detta är sista info-utskicket innan sommaren, vi tar nu ett kort uppehåll men återkommer med fler intressanta utskick efter semestrarna.

/Maria
föreståndare Sunet

Aktuellt inom Sunets tilläggstjänster

Sunets tilläggstjänster är Sunet Box, Sunet Projektverktyg, Sunet E-möte, Sunet Play, Sunet Survey, Sunet Mailfilter, ORCID, Sunet Arkivering (AaaS), Sunet Backup (BaaS), Sunet Lagring (STaaS), Sunet Virtuell server (IaaS) och Sunet LMS. 
Nedan finns information från de tilläggstjänster som har något nytt att förmedla.
Har ni övergripande frågor, kontakta produktsamordnare Ulrika Ringeborn, ulrika@sunet.se

Sunet E-möte

Vi har tidigare informerat om att inspelningsfunktionaliteten i Sunet Connect skulle stängas av från och med 30 juni 2018 och att därefter spara befintligt material för uppspelning inom tjänsten under två år.
Efter synpunkter från de lärosäten som använder tjänsten har vi ändrat datumet då inspelningsfunktionaliteten stängs av till den 31 augusti 2018. Det innebär som konsekvens att från och med 31 augusti 2019 stängs inloggning till tjänsten Sunet Connect via Swamid samt att den 31 augusti 2020 avvecklas Sunet Connect.
Ytterligare information om avvecklingen av Sunet Connect finns på Sunets wiki här: Connexit
Den e-mötestjänst som kommer att ersätta Sunet Connect är Sunet Zoom. Mer information finns på Sunets wiki här: Zoom-in
Har ni frågor, kontakta produktägarna Markus Schneider, Janne Nyström och Birgitta Hemmingsson på media@sunet.se

Sunet Molntjänster: Backup (BaaS), Sunet Lagring (STaaS) och Sunet Virtuell server (IaaS)

Från hösten kommer Anders Nilsson som till vardags jobbar som projektledare på Göteborgs Universitetsbibliotek att kliva in i rollen som produktägare för Sunet molntjänster. Samtidigt byter vi namn på molntjänsterna så att de bättre avspeglar gällande praxis i branchen:

  • BaaS blir Sunet Cloud Backup
  • IaaS blir Sunet Cloud Compute
  • StAAS blir Sunet Cloud Storage

Om ni har frågor om detta eller om annat som rör Sunet molntjänster kontakta Leif Johansson leifj@sunet.se eller Börje Josefsson bj@sunet.se. Vi återkommer med kontaktuppgifter till Anders i nästa utskick.

Djupdykning bland tilläggstjänsterna

Under detta år har vi tänkt göra en liten djupdykning bland våra tilläggstjänster i några månadsutskick. I dessa djupdykningar får produktägarna för tilläggstjänsten presentera sig och tilläggstjänsten i fråga i lite mer detalj än de generella uppdateringar som vi brukar ha med i detta info-utskick. I detta utskick presenteras Sunet LMS. 

Sunet LMS (Learning Management System)

Sunet LMS-tjänst är produkten Canvas, som utvecklas av företaget Instructure, och den lanserades i början av året. Vi är i inledningsskedet fyra produktägare som arbetar med tjänsten för Sunets räkning: Minette Henriksson från Göteborgs universitet, Wietze de Vries från Karolinska institutet, Björn Lundgren från Malmö universitet samt Lasse Bourelius från Blekinge tekniska högskola, som har särskilt ansvar för frågor som rör avtal för tjänsten. 

LMS-tjänsten ingår i Sunets familj av utbildnings- och samverkansverktyg och kan avropas av våra kunder sedan januari 2018. Efter ett halvår kan vi konstatera att fler än vi räknat med har anslutit sig, vilket är väldigt roligt! Just nu är 17 lärosäten i färd med att rulla ut Canvas, med Högskolan i Skövde som senaste tillskott. 

De allra flesta gör ett byte från en plattform de använt länge, där verksamheten är väl förtrogen både med funktioner och arbetssätt. Canvas blir nu något nytt med förhoppningar om både ökad kvalité och bättre möjligheter med fokus på pedagogik och lärande, snarare än en lärplattform som administrativt verktyg.

Att så många lärosäten i Sverige byter LMS samtidigt är unikt. Det ger givetvis även goda möjligheter till samarbete. Med många i samma situation ser vi till att dra nytta av varandras erfarenheter och idéer. Sunet har bildat ett nätverk kallat SALSA för samarbete kring LMS-tjänsten. Genom regelbundna möten, webinar och workshops delar vi kunskap med varandra. Allt ifrån tekniska lösningar, arbetssätt, struktur och upplägg till utbildningsmaterial. Nätverket har för närvarande 64 medlemmar bestående av personer som på ett eller annat sätt är involverade i utrullningen av Canvas vid respektive lärosäte: projektledare, IKT-pedagoger, systemansvariga, IT-tekniker, kommunikatörer m.fl. Att kunna fråga "hur gör ni?", "hur tänker ni?" eller "har ni hittat en lösning på det här?" är givetvis mycket värdefullt.

Tar man temperaturen på utrullningen svarar i stort sätt samtliga att det går enklare än man trott. Användare som börjat botanisera i systemet är nöjda, ibland även mer än nöjda. Vi får kvitton på att Canvas är användarvänligt, lätt att ta till sig samt även smidigt att implementera och installera rent tekniskt. 

Är lärosätena nöjda är vi det också! Har du frågor eller funderingar kring lärplattformstjänsten hör av dig till produktägare Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se

Aktuellt från pågående projekt

LADOK-LMS integration

Tester pågår av piloterna för få igenom data till Canvas.
Kravlistan har uppdaterats och projektet har utrymme för att utöka med ytterligare leverans efter att den ursprungliga är genomförd i augusti. Det kommer att arbetas vidare med aktivitetstillfällen för Digital tentamen.
Ladoks styrelse kommer att besluta om eventuell övertagning av drift och förvaltning i september.

Har ni frågor, kontakta projektledare Fresia Pérez, fresia@sunet.se

Övrig info

Info-utskick och Sunets kontaktpersoner

Sunet har nu skickat ut dessa info-utskick i snart ett år och vi är väldigt glada för den positiva återkoppling vi fått! Framöver kommer vi, utöver att vi skickar dessa info-utskick till er kontaktpersoner, även att lägga upp informationen på Sunets wiki under informationsspridning efter att själva mailet gått ut. Detta både för att skapa ett tillgängligt arkiv över informationen/utskicken men även för att ha en plats där ni som kontaktpersoner kan referera till för att delge informationen till personer inom era organisation.

Med jämna mellanrum får vi frågor från era organisationer där vi hänvisar till er som Sunets kontaktpersoner. För att tydliggöra vem som är Sunets kontaktperson på varje lärosäte eller annan organisation har vi tänkt lägga upp en lista på Sunets wiki.

Har ni funderingar, idéer eller önskemål på förändringar eller kompletteringar till info-utskicken framöver så hör gärna av er till Stefan Liström, steli@sunet.se.

Sunet-dagar

Höstens Sunet-dagar blir på Karlstads universitet den 1 - 4 oktober. Reservera gärna dagarna redan nu - vi återkommer med information om program och praktikaliteter efter sommar- och semesterperioden.

  • No labels