Info-utskick 180529

Aktuellt inom Sunets bastjänster

eduID

Fresia Pérez har tagit över ansvaret för eduID - SUNET:s identitetstjänst för utbildningssektorn.
Synpunkter och förbättringsförslag samlas nu in i olika forum för att under juni ha en plan för eduID:s framtida utveckling baserad på den insamlade återkopplingen. 
Vill du påverka utvecklingen av eduID? 
Delta gärna i distans-workshop 14 juni kl. 13:00-15:00. För anmälan till workshop, ge synpunkter och förslag, kontakta Fresia Pérez fresia@sunet.se.

Aktuellt inom Sunets tilläggstjänster

Sunets tilläggstjänster är Sunet Box, Sunet Projektverktyg, Sunet E-möte, Sunet Play, Sunet Survey, Sunet Mailfilter, ORCID, Sunet Arkivering (AaaS), Sunet Backup (BaaS), Sunet Lagring (STaaS), Sunet Virtuell server (IaaS) och Sunet LMS. 
Nedan finns information från de tilläggstjänster som har något nytt att förmedla.
Har ni övergripande frågor, kontakta produktsamordnare Ulrika Ringeborn, ulrika@sunet.se

Sunet Mailfilter

Sammangåendet mellan appriver och Roaring Penguin ser hittills ut att löpa smärtfritt.
Support och utveckling löper på som tidigare och har fungerat klanderfritt.

Har ni frågor, kontakta produktägare Tomas Liljebergh, Tomas@sunet.se

Aktuellt från pågående projekt

LADOK-LMS integration

Det finns nu en första version av integrationen som testas av ena pilotlärosätet, RKH. Projektet håller tidsplan och förväntas bli klart till hösttermin-starten 2018.
Diskussioner med Ladok kring eventuell överlämning av drift och förvaltning pågår. Ladok:s styrelse kommer att ta beslut i frågan under juni. För frågor kontakta Fresia Pérez, fresia@sunet.se.

Distribuerad lagringstjänst 

Arbetet pågår och vi efterfrågar förslag till frivilliga experter på storskalig lagring att ingå i den tekniska referensgruppen som kommer etableras kommande två veckor. Skicka gärna förslag och frågor till Fresia Pérez, fresia@sunet.se.

eIDAS

QA-miljön för den svenska eIDAS-noden är i produktion och myndigheter har börjat ansluta sig. Den svenska sajten swedenconnect.se kommer att gå live under vecka 22. Har ni frågor, kontakta projektledare Fresia Pérez, fresia@sunet.se

  • No labels