Info-utskick 181129

Aktuellt inom Sunets tjänster

eduID

eduID kan nu användas som Multifaktorautentisering (MFA-inloggning)!

- Det går nu att bekräfta Universal 2nd Factor (U2F)-tokens med e-legitimationen Freja eID+ och eduID kan därmed fr.o.m. nu användas som MFA-inloggning. Första fallet där detta kommer att användas är för systemet NAIS som sköts av Universitets- och högskolerådet. 
- Nästa steg inom MFA är att införa fler faktorer som kan användas för större användningsgrupper. Vi tar nu emot önskemål för andra användningsfall där MFA-inloggning önskas. 
Har ni frågor eller vill anmäla intresse för MFA-inloggning, kontakta Fresia Pérez, fresia@sunet.se

Sunet Mediatjänster

1 december kommer en ny supportstruktur för mediatjänster att successivt börja införas, ni kan läsa mer på Sunets wiki https://wiki.sunet.se/pages/viewpage.action?pageId=50233521
First line support hanteras på lärosätena via helpdesk eller liknande på samma sätt som hittills. Förhoppningen är att förändringen kommer att innebära tydligare struktur och överblick av inrapporterade ärenden.

Zoom

NORDUnet och Sunet håller på att ta fram en ny avgiftsmodell för Zoom som bygger på att licensen gäller för alla anställda och studenter på ett lärosäte. Vi återkommer senast i början av 2019 med mer information. För communityn som helhet kommer inte detta att innebära några stora förändringar i kostnader, men det kan få mindre effekter för ett enskilt lärosäte.

NORDUnet anordnar Zoom-webinar för nordiska NRENs 10 december. Mer information och anmälan hittar ni på följande länk https://nordunet.zoom.us/webinar/register/WN_23VOLs98TYag5g_uVutF0A.

Play

Uppgradering av Kaltura till senaste versionen planeras fredag 14 december. Playtjänsten kommer därför att vara otillgänglig från 17.00 fredag 14 december till 07.00 lördag 15 december. 

Stängning av tillgång till Kaltura SaaS-miljön planeras enligt överenskommelse att göras i årsskiftet 2018/19. Se mer information på Sunets wiki https://wiki.sunet.se/pages/viewpage.action?pageId=28967242.

Har ni frågor, kontakta produktägarna Markus Schneider, Janne Nyström och Birgitta Hemmingsson på media@sunet.se

Sunet CERT

Den senaste tidens nyheter i media om ökat spionage mot Sverige och specifikt mot svenska lärosäten visar på en oroande trend. Det är en påminnelse för oss alla att IT- och informationssäkerhet är viktigt och att både våra datorer och informationen på dem måste få ett bättre skydd. Läs mera om detta på t.ex. https://www.svd.se/svenska-universitet-utsatta-nar-spionage-okar 
I nästa info-utskick kommer vi även med lite mer handfasta tips på hur ni kan öka säkerheten. 

Har ni frågor, kontakta produktägare Anne-Marie Achrenius, ama@sunet.se

Aktuellt från pågående projekt

Distribuerad lagring

- Referensgrupp är etablerad och diskuterar f n säkerhet och frågor som rör metadata och identifierare.
- Nästa vecka kommer det fattas beslut om placering av den första kundnoden.
Läs mer om projektet under https://wiki.sunet.se/display/SDL/Sunet+Distribuerad+Lagring

Har ni frågor, kontakta Fresia Pérez, fresia@sunet.se

Övrig info

Avtal mellan Vetenskapsrådet och NORDUnet

Sunet tar över ansvaret från NORDUnet för driften av det svenska universitetsnätverket. I och med detta tar Vetenskapsrådet även över ansvaret för de medarbetare som arbetar på NORDUnets Sverigekontor.
Mer information kan ni läsa på Sunets hemsida:
https://www.sunet.se/avtal-mellan-vetenskapsradet-och-nordunet-undertecknat/

eduroam

Nu finns eduroam i mer än 100 länder!

Sverige medverkade tidigt i eduroam och för oss kan det kännas som en gammal (men väl använd) tjänst.
Vid senaste “styrgruppsmötet” (GeGC) för eduroam accepterades 7 nya länder, vilket nu gör att vi är 101 länder som medverkar i eduroam samarbetet!

Läs mer på eduroams hemsida: 
https://www.eduroam.org/

Géant styrelse

Valter Nordh (Sunet CTO) har blivit omvald som styrelseledamot i Géants styrelse i ytterligare tre år. 
Läs mer om Géant och styrelsearbetet på Géants blog:
https://blog.geant.org/2018/11/27/re-elected-members-for-geant-board-of-directors

  • No labels