Roadmap


Här hittar du information om vad vi planerar för utveckling och aktiviteter för LMS-tjänsten under det kommande året. 


2024

Fortsätta arbetet med den försenade LMS-upphandlingen

Bevaka utvecklingen vad gäller Generativ AI och LMS

Ytterligare fördjupa samarbetet med de nordiska länderna


Leverantören av tjänsten beskriver sin roadmap för utvecklingen av Canvas här

Verksamhetsberättelse

2022

Vi beslutade att LMS-upphandlingen skulle genomföras via NORDUnet och det arbetet har pågått under 2022 och fortsätter vidare under 2023. Under året har även ett närmare samarbete inletts mellan de nordiska länderna. I samarbetet ska gemensamma frågor mot leverantören och erfarenhetsutbyte diskuteras. Målgrupp är såväl användare som tjänsteförvaltare eller motsvarande. När det gäller Canvas och TimeEdit har vi både utvecklat och lanserat integrationen. Ett par
lärosäten har anslutit och fler är på gång. Idén om en nationell instans av Canvas har diskuterats med leverantören men inte resulterat i något konkret utan har lagts på is för tillfället. Arbetet med LMS-nätverket SALSA har fortsatt under året, där lärosätena delat sina erfarenheter, samlat in utvecklingsförslag och engagerat sig i olika arbetsgrupper. Vi arrangerade även en nätverksträff för SALSA-medlemmar i Kristianstad.


2021

Under året påbörjades arbetet med att initiera kommande upphandling av LMS, för att på så sätt lägga grunden för själva genomförandet under nästa år. Vi genomförde lärosätesdialoger och mötte våra kunder, för att lyssna in och stämma av hur de hittills upplevt tjänsten och vårt arbete kring den. Arbetet med LMS-nätverket SALSA fortsatte, där lärosätena delade erfarenheter och samlade in utvecklingsförslag och engagerade sig i olika arbetsgrupper.

  • No labels