Ansluta till adaptern

Om lärosätet vill börja använda Canvasadaptern kontaktar ni tjänsteförvaltare för Sunet LMS: Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se.


 1. Lärosäte som använder Canvas kontaktar tjänsteförvaltare för Sunet LMS och meddelar att lärosätet vill börja att nyttja integrationen. Kontaktperson för lärosätet i integrationsfrågor lämnas till tjänsteförvaltaren.
 2. Tjänsteförvaltare för Sunet LMS meddelar att ett nytt lärosäte vill nyttja integrationen. Kontaktuppgifter till lärosätet förmedlas.
 3. Datum då produktionssättningen skall ske bestäms tillsammans med lärosätet. I samband med detta så beslutas även när en testmiljön skall vara tillgänglig för lärosätet.
 4. Ladok-LIS adapter sätts upp och konfigureras för lärosätet.
 5. Canvasadaptern sätts upp och konfigureras enligt lärosätets önskemål med avseende på:
  1. Skall tidig åtkomst användas(antagna) eller endast registrerade
  2. Namngivning av kurser
  3. Hantering av organisation (sub accounts i Canvas)
  4. Uppgifter på studenter (login id, personnummer) 
 6. Lärosätet ansluts till LogDb för att kunna övervaka Ladokhändelser, mer info om LogDB
 7. Lärosätet ansluts till Jira för att kunna rapportera fel (länk till Jira), lärosätet ansluts genom att eppn (EduPersonPrincipalName) på de personer som skall ha åtkomst skickas in till Ladoksupporten.


Viktigt! Integrationen hanterar endast studenter, personal måste hanteras manuellt, via en lokal integration, alternativt enligt detta. Orsaken är att informationen inte finns i Ladok.
Viktigt! SISID för en student skall alltid vara LadokUID. Om konton tidigare har skapats upp i Canvas där SISID för personen är något annat behövs en migrering utföras.

 • No labels